| هیئت پارلمانی اروپا وکانون وکلا
به همان اندازه که از تنش زدائی از سیاست خارجی ایران خشنود می شویم، از این که باب مراوده با قدیم ترین نهاد مدنی ایران به صورتی که احتمال می رود ضمن آن توهم استقلال کانون به هیئت پارلمانی...

| روز جهانی حقوق بشر

| نلسون ماندلا و گفتمان مدرن عدالت

| بستر قانونی قتل های زنجیره ای
موادی از قانون مجازات اسلامی ایران به جانیان خاصی اجازه می دهد اول جان انسانی را بگیرد و بعد راهی دادگاه شده و آن جا ثابت کند که مقتول مستحق کشتن بوده است.

| سعید مرتضوی

| پزشک گناهکار

| یک زن ممنوع الخروج
سلام لطفا در بیانیه ها و مبارزات بیشتربه تحلیل مسائل زنان ایرانی که طبق قانون حق مسکن، حق کار ، حق سفرشان در ایران در اختیار همسرانشان است بپردازید زنان در ایران از ترس محدود شدن تن به ظلم و...

| با سلام خدمت شما خانم مهرانگيزكاراز ایران
زنان و دختراني كه از حق تحصيل محروم ميشوند چرا كه آنها بايد در اتاق انتظار شوهريابي بمانند


|
یک قصه از صدها قصه های دوران وکالت در تهران

| یک قصه، یک تجربه
زن یاد گرفت که دادخواهی حق انسان است