دخترم ...آزاده، تولدت مبارک!

دخترم ...آزاده،
تولدت مبارک!

امروز 21 ساله شده ای. در آمریکا رسیدن به 21 سالگی شور و شوق فراوانی دارد. 21 ساله ها به آسانی می توانند نوشابه های الکلی خریداری کنند و یا در رستوران ها و بارها مشروب سفارش بدهند. اما 21 سالگی فقط به رفع این قبیل محدودیت ها خلاصه نمی شود. خاصیت های دیگری هم دارد. یکی اینکه مبلغ پرداختی بابت بیمه اتومبیل یک رانندۀ 21 ساله از جوانترها کمتر است. شاهد بودم هرکس زادروزت را تبریک می گفت بلافاصله یادآور می شد که حق بیمۀ اتومبیلت از این ماه کاهش پیدا می کند.

آزاده...تولدت را در این خانۀ مجازی جشن می گیریم. از ما بهتران پنج سال پیش خانۀ حقیقی تو، خواهرت لیلی، پدر و مادرت را خراب کردند و حالا هر یک در نقطه ای از جهان تک و تنها زندگی می کنیم و فقط در این خانۀ مجازی است که شانه به شانۀ هم می زنیم و هر دم به بهانه ای از آن "خانه" که ملک پدری ماست و ما را به آن راه نمی دهند سخن می گوییم.

راستی آزاده، در این خانۀ مجازی چه احساسی داری؟ از احساس دیگران نسبت به خودت تا چه اندازه با خبری؟ به گوش خود از زبان برخی جوان های ایرانی شنیده ام که گفته اند: " کاشکی پدر و مادر ما را هم دستگیر می کردنند و ما مثل آزاده آواره می شدیم!"

می بینی از ما بهتران با یک ملت چه کرده اند؟ می بینی وقتی ستمگری تبدیل به یک رویۀ سیاسی می شود، مردم برای گریز از قلمرو ستمگران حتی به وضعیت تو و امثال تو غبطه می خورند؟

ستمدیدگان در حسرت مهاجرت می سوزند و نمی دانند تو هر لحظه از این ماجرای پنج ساله را چگونه پشت سر گذاشته ای. اما یقین داشته باش ستمگران از آنچه بر تو گذشته است خبر دارند و اراده کرده اند تبار ما را بیش از پیش از آن خانۀ زیبا و جادویی، از آن سرزمین که ملک آبا و اجدادی ماست برانند. این به معنای آن نیست که خود از غرب دل بر کنده اند و به ایران دل بسته اند. بلکه به معنای آن است که می خواهند ایران را به سهولت چپاول کنند و با غارت ثروت و مکنت ایران که مال تمام ایرانیان است در سراسر جهان خوش بگذرانند. از اینرو است که ده ها خانۀ حقیقی در ایران و دیگر کشورها دارند. حال آنکه تو حتی در همین خانۀ مجازی آزاد نیستی و باید دست به عصا راه بروی تا از ما بهتران سقف همین خانه را هم روی سرت خراب نکنند و تو را مشمول "فیلترینگ" قرار ندهند.

دخترم...تولدت مبارک! چراغ های این خانۀ مجازی را روشن نگاهدار.