گربه ی مرتضی علی!

دیشب تلفن بی وقت زنگ زد. صدای یک دوست که در ایران زندگی می کند من را به وجد آورد. به جای احوالپرسی گفت:
چطوری گربه ی مرتضی علی؟

مدتی در فهم مقصودش فرو ماندم. تا آنکه خودش توضیح داد و گفت:
باز هم می خواهی بگویی در ایران حقوق زن رعا یت نمی شود؟
بازهم می خواهی بگویی خون بهای زن نصف مرد است؟
بازهم می خواهی بگویی..............................؟
با این حرف ها کجای دنیا را گرفتی؟ چرا بس نمی کنی؟

گفتم: آیا دروغ می گویم؟

گفت: نه دروغ نمی گویی. همین است که هست. بدترهم خواهد شد. حرف من این است که تو چرا از رو نمی روی؟ کم خودت و خانواده ات ستم دیده اید؟ چرا بس نمی کنی و آخر عمری نبا ل یک کاروکاسبی درست و حسابی نمی روی؟

دوستم با خشمی عاشقانه من را سرزنش می کرد. دلتنگ اوضاع سیاسی کشور بود و نگران سرنوشت من و خانواده ام. او من را به گربه ی مرتضی علی تشبیه می کرد. در فرهنگ عامیانه ی ما به هر آنکس که می خواهد هرطور شده حرف خودش را به کرسی بنشاند می گویند مثل گربه ی مرتضی علی است.

نمی دانم ریشه ی گربه ی مرتضی علی را کجا می شود پیدا کرد. فقط این را می دانم منظور از گربه ی مرتضی علی گربه ای است که به هر طرف پرتاب اش کنند دوباره چارچنگولی (چهاردست و پا) روی همان قطعه زمینی که او را از آنجا با خشونت رانده اند قرارمی گیرد.

شاید گربه ی مرتضی علی برای من اسم مستعار مناسبی باشد. شاید اگربا این اسم مستعار کتاب بنویسم از موانع سانسور وزارت ارشاد اسلامی عبور کند.

در هر حال گربه ی مرتضی علی از 20 فوریه، برای هزارمین بار، به مناسبت 8 مارس – روز جهانی زن – که در راه است به برخی نمونه های قوانین ایران که منزلت و شئون انسانی زنان ایران را خدشه دار کرده است توجه می دهد.

در این زمانه گربه های مرتضی علی چاره ای ندارند جز آنکه گاهی به رفتار خود وجهه ی جهانی بدهند و مثلا سخنان تکراری را به زبان انگلیسی هم منتشرکنند. لذا گاهی به بخش انگلیسی هم سری بزنید.