حقوق زن خطا کار

اين يادداشت از سری يادداشت های مهرانگيز کار درباره وضعيت حقوقی زنان در ايران به مناسبت روز جهانی زن است که تا 8 مارس دراين سايت منتشر خواهند شد.


به موجب قانون (ماده ی 630 قانون مجازات اسلامی) قتل زن خطا کار توسط شوهر مجازاتی در پی ندارد. این ماده ی قانونی تأکید دارد بر اینکه:
"هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است."

قانون گذار ایرانی تعصب و حسادت را خاص مردان بر شمرده و برای زنی که شوهر خود را در بستر زن دیگری می بیند کمترین حقی قایل نشده است و برای زنی که در این شرایط مرتکب جرم می شود، تخفیف در مجازات را نپذیرفته است. ماده ی قانونی مورد بحث افشاگر بینش قانون گذار ایرانی است. به خوبی قابل فهم است که از نگاه او زن دارای عواطف و احساسات انسانی نیست و نمی تواند در مواردی که مواجه با خیانت شوهر می شود، برپایه ی احساس حسادت و تعصب از خود واکنش نشان بدهد. عدالت و انصاف حکم می کند این ماده قانونی حذف بشود. وقتی قانون را تبدیل به مجوز قتل می کنند دیگر نمی توان برای آن اعتبار و مشروعیت قایل شد.

 

Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی