حقوق زن برای انتخاب پوشاک

اين يادداشت از سری يادداشت های مهرانگيز کار درباره وضعيت حقوقی زنان در ايران به مناسبت روز جهانی زن است که تا 8 مارس دراين سايت منتشر خواهند شد.


زنان ایرانی نسبت به انتخاب پوشاک خود آزادی عمل ندارند. تبصره ی ذیل ماده ی 638 قانون مجازات اسلامی دستور داده است :"زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد."

برای پوشش مردان قانونی مشابه از تصویب نگذشته است. از طرفی ضوابط برای تشخیص دقیق حجاب شرعی و پوشاک و آرایش مناسب تعیین نشده است. درنتیجه جرایم منکراتی و مرتبط با اخلاق اسلامی که هرکس به سلیقه ی خود آن را تعریف می کند، زنان را که از لحاظ تاریخی بیش از مردان زیر سلطه ی کنترل اجتماعی و دینی و فرهنگی به سر می برند در معرض آزار و اذیت قرار می دهد و امنیت قضایی را از آنها سلب می کند.

در قوانین ایران عنوان مجرمانه ای به نام "بد حجابی" سراغ نداریم. ولی چون حجاب اسلامی و پوشاک و آرایش مناسب در قوانین ایران به دقت تعریف نشده است، سالهاست زنان ایرانی که عموما با حجاب هستند را، به بهانه ی بد حجابی بازداشت و تحقیر می کنند. مأمورین و پلیس منکراتی و گاهی قضات بر پایه ی سلیقه های شخصی برخی زنان را متهم به بد حجابی کرده و آنها را محاکمه و محکوم می کنند. زنان ایرانی هنوز نمی دانند تعریف "بد حجابی" چیست. اما بابت آن سالهاست کاملا غیر قانونی مجازات می شوند.