جایزه‌ی زنی با صدای متفاوت – قسمت سوم: سیلوانا بورانی Silviana Borani

او مادر یک بچه‌ی ناشنواست و با الهام از این مشکل اولین دبستان کودکان ناشنوا را راه‌اندازی کرده است. سیلوانا در سال ۱۹۷۲ با تشکیل انجمن خانواده و اولیاء ناشنوایان توانسته است این مدارس را ایجاد کند. صدای متفاوت او در سراسر ایتالیا طنین افکنده و به گسترش مدارس ناشنوایان در آن کشور یاری رسانده است. در حال حاضر تا مرحله‌ی دبیرستان، ناشنوایان از امکانات تحصیلاتی و دولتی مناسبی برخوردار شده‌اند. سیلوانا در تداوم تلاش‌های گذشته اینک انجمنی تأسیس کرده و در صدد بر آمده تا ناشنوایان را وارد بازار کار کند. هدف این است که ناشنوایان با ورود به بازار کار کاملاً در جامعه ادغام بشوند. این نیز تعهدی است که زنان با صدای مختلف را از دیگران جدا می‌سازد. همه‌ی آن‌ها حفظ کرامت انسانی در شرایط دشوار را وجهه‌ی همت خود قرار می‌دهند. نیروی سیلوانا صرف آن شده است تا معلولین احساس واماندگی نکنند. او در دو حوزه‌ی کاری به توفیق‌های بزرگ دست یافته است. در حوزه‌ی جلب همکاری دولت برای توسعه‌ی امکانات آموزشی مفید بوده و در حوزه‌ی عادی سازی زندگی ناشنوایان پیروزی‌هایی به دست آورده است. او نقش رابط ناشنوایان و بازارکار را به خوبی ایفا کرده و آن را مهمترین پیروزی خود ارزیابی می‌کند.

مطالب مرتبط:
جایزه‌ی زنی با صدای متفاوت – قسمت اول: لبخند دوباره
جایزه‌ی زنی با صدای متفاوت – قسمت دوم: ترمیم جاذبه‌های زنانه
جایزه‌ی زنی با صدای متفاوت – قسمت چهارم: مهرانگیز کار

جایزه‌ی زنی با صدای متفاوت