روایتی از یک سنگسار- 26 سال پیش

در واکنش نسبت به مقاله ی سنگسار نامه های بسیاری دریافت کرده ام. آنچه اینجا می آید هولناک ترین نامه ای است که نویسنده ی آن از اجرای حکم سنگسار مادرش خبر می دهد که 26 سال پیش اتفاق افتاده و هنوز از خاطره اش خون می چکد. نویسنده ی نامه خود را "بنده ی خدا" نامیده است. شرح مصیبت او را به جای یادداشت من امروز بخوانید:


سلام
مقاله سنگسار شما را خواندم
داغ دلم تازه کشت؟
از کشتن با سنگ نوشتی!!
آیا تا بحال وسیله ای خون آلود که عزیز ترین کست را باآن کشته باشند در دست گرفته ای؟
آیا در چاله سنگسار مو وپوست عزیزت را زیر رو کرده ای.
آیاخط خون عزیزت روی زمین از محلی که جنازه را از وانت روی زمین انداخته اند را تعقیب کرده ای و قبری که روی آن با یک تیکه کاغذ کوچک لای یک تیکه شاخه درخت اسم عزیزت را نوشته اند را دیده ای؟
هیچ از فرزندان این افراد تا بحال کسی یاد کرده است؟
14 ساله بودم و اینک 40 ساله .
بقول روانشناسان من جز خوشبخترین افراد کره زمینم که توا نستم با تمام حقارتی که از زندکی دیدم دانشگاه بروم وصاحب زن وبچه شوم و کارمعتبر داشته باشم:و لکه سیاهی در زندگی نداشته باشم.
فرزند سنگساری بودن آیا میدانید یعنی چه؟
اینقدر استعدادداشتم که بهترین وکیل ایران شوم(چون مادرم همیشه از وکالت خوشش میامد) انا تقدیر مرا به رشته دیگری برد.
من برنامه شما را از صدای آمریکا دیدم(هر چند قبل از آن در جریان سفر آلمان بیاد ماندنی شما را بیاد دارم).
آن روحانی بشما راست گفته است شما حریف اسلام نمیشوید.
مخصوصا با این جریانات اخیر لبنان که موج اسلامگرائی افراطی قوت گرفت.
مادرم همیشه میگفت من خراب شدم شما آباد شوید!سعی کنید در زندگی مرد باشید و دست به زانوی خود بگذارید و یا علی بگوئیید.
واقعا کدام زن جز به خاطر شکم و فرزندانش حاضر است بغل این وآن بخوابد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اگر شوهر تامین مخارج بلد باشد(بقولی مرد باشد)که این حرفها بوجود نمیاد.
اقتصاد باید درست شود با ماهی 25000 حداکثر پرداختی کمیته امداد امام چه میشود کرد. شما سازمان حمایت از زنان ضعیف را راه بیاندازید اگر میخواهید کاری انجام دهید.
در آمریکا و اروپا اعدام ملغی شده چون نتیجه ندارد(این روح بد شخص گنه کار باید پیر شود وگرنه با کشتن حلول به شخص دیگری پیدا میکند\"و تنها راه پیر کردن روح :زندانی کردن جسم و کنترل آنست در یک محیط مشخص) از اول انقلاب چند نفر اعدام و سنگسار کردند
نتیجه چه شده است؟جز این است که روح بد بیشتر حاکم گشت!!!!!!!!!!!!!
هیچ وقت یادم نمیرود سخن حاکم شرع مادرم را :
من حکم سنگسار به این خاطر دادم که مردم بترسند و گرد این کار نروند\" تیر باران زجری ندارد (نمیدانم در کدام بیغوله همانند خلخالی زندگی تلخش را سپری میکند با اطمینان میگوییم)
سرتان را درد آوردم حلال کنید
خدا حافظ