واکنش ها به مقاله سنگسار


بعد از انتشار یادداشت سنگسار، نامه های مختلفی در تایید مقاله دریافت کردم، که یک نمونه جانخراش از این نامه ها را - که نویسنده آن اعلام کرده شاهد سنگسار مادرش بوده است - پیشتر در همین وبلاگ منتشر کردم. اینک نامه رسیده دیگری که نویسنده آن سنگسار را ضروری اعلام می کند عینا نقل می شود، با این توضیح که ترس از متهم شدن به مقابله با اسلام دلیل انتشار این نامه نیست، بلکه اعتقاد به آزادی بیان و تبادل افکار و نظریه های مختلف انگیزه انتشار و نقل نامه ای است که در زیر می خوانید:

با سلام،

مقاله سنگسار را که 26 سال پیش اتفاق افتاده بود خواندم. چند نکته را میخواستم یادآوری کنم:

1- تا آنجائیکه اطلاع دارم احکام دین مبین اسلام نشات گرفته از مصالح عمومی است و در خصوص سنگسار نیز برای حفظ خانواده اینطور حکم داده اند. شما متاسفانه یا از تعالیم عالیه اسلام جیزی نمیدانید یا مغرض هستید. اگر بنا باشد هرکس به دلیل شرایط بد اقتصادی زنا کند که کل ایران مرکز فحشا میشود.
2- ما هم با نظر آن نویسنده مقاله موافقیم که باید وضعیت بد اقتصادی جامعه رو به ترقی برود تا افراد جامعه آسوده خاطر شوند ولی اوضاع بد کنونی اقتصادی مجوزی بر زنا دادن و نمیشود.
3- کسی که عادت به گناه کرد مطمئن باشید اگر دنیا را به او بدهند دست از اعمال ناشایست خود برنخواهد داشت.
4- دین اسلام به خودی خود هیچ عیبی ندارد هر عیب که هست از مسلمانی ماست و باید به مجریان امور گفت وای بر شما در روز قیامت که به خاطر کوتاهی شما در اجرای احکام اسلام و عدم عدالت شما در تقسیم بیت المال چه زیان هائی به افراد و جامعه زده اید.

در خاتمه عرض میکنم با تمام کمی ها و کاستیهای موجود که بر اثر بی توجهی بعضی از مسئولین نظام به اقشارمردم صورت میگیرد این بی توجه ای مجوزی بر ارتکاب جرم و جنایت و دزدی فحشا نیست و هر کس به هر دلیل به این گونه مسائل کمک کند چه با بی تدبیری در انجام مسئولیت های اجتماعی که بر دوش اوست یا افرادی که بواسطه فقر دست به این گونه اعمال میزنند هر دو نزد خداوند سبحان گناهکار و مستحق عذاب الهی
و مطمئنا آن کس که مسئولیت دارد عقابی دردناکتر خواهد داشت.

شما که وکیل هستید خانم محترم لطفا این مقاله را اگر غرضی با احکام عالیه اسلام ندارید چاپ نمائید.

والسلام 27/5/85 علی