دبیر كل عفو بین‌الملل، حكومت ایران را به لغو سنگسار فرا می‌خواند

حرکت های مسالمت آمیز همیشه پیامدهای مثبت به جا می گذارد. کمپین لغومجازات سنگسار توانست با گسترده کردن بحث مجازات سنگسار در قوانین ایران، توجه سازمان عفو بین الملل را به این موضوع جلب کند تا جائی که این سازمان نامه هشدار دهنده ای برای حذف مجازات سنگسار از قوانین ایران انتشار داده است:

عفو بین‌الملل
اطلاعیه مطبوعاتی


AI Index:
MDE 13/xxx/2006
Public
News Service No:
10 October 2006
10 اكتبر 2006

ایران: آیرین خان، دبیر كل عفو بین‌الملل، حكومت ایران را به لغو سنگسار فرا می‌خواند


آیرین خان، دبیر كل عفو بین‌الملل، به مناسبت چهارمین روز جهانی علیه مجازات اعدام اظهار داشت:

«من با تمام قلب با كسانی كه در ایران، با شجاعت زیاد و با تحمل خطرات نه چندان كوچك برای‌خود، برای پایان دادن به مجازات اعدام به وسیله سنگسار مبارزه می‌كنند همراه هستم.

وحشتناك است كه علارغم توقف این نوع از كشتن كه به قرار اطلاع از سوی رئیس قوه قضائیه در سال 2002 مقرر شد، برخی از مقامات ایران برای‌احیای این رفتار ناپسند تلاش كرده‌اند.

اعدام به وسیله سنگسار عملی كریه و وحشتناك است. این مجازات كه مشخصا برای افزایش درد قربانی منظور شده است و شدیدترین شكل خشونت یا مجازات خشن، ناانسانی و تحقیركننده بشمار می‌رود، خشونت ذاتی اعدام را دوچندان می‌كند.

سنگسار باید لغو شود. من حكومت ایران را فرا می‌خوانم كه به صورت فوری و قاطع این كار را انجام دهد.»

اطلاعات زمینه‌ای
بنا به گزارش‌های وقت، در دسامبر 2002 آیت الله شاهرودی رییس قوه قضائیه دستوری‌خطاب به قاضیان صادر كرد و در آن مقرر داشت كه اعدام به وسیله سنگسار متوقف شود تا در مورد تغییر دایمی‌قانون كه در آن موقع ظاهرا از سوی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران تحت رسیدگی بود تصمیم دایمی گرفته شود.

ولی در مه 2003 گزارش رسید كه عباس و محبوبه به محكومیت قتل شوهر محبوبه محمدی و به دلیل زنای محصنه - اتهامی كه مجازات اعدام به وسیله سنگسار را به دنبال دارد - در گورستانی در مشهد سنگسار شده‌اند. بخشی از گورستان را از مردم خالی كردند و به قرار اطلاع بیش از 100 نفر از نیروهای سپاه‌انقلاب و بسیج كه قبلا برای این كار دعوت شده بودند در سنگسار شركت داشته‌اند. عفو بین الملل طی نامه‌ای از ریاست قوه قضائیه در مورد این گزارش‌ها توضیح خواست، ولی تا كنون پاسخی دریافت نكرده است.

جمعی از مدافعان حقوق بشر در ایران كه اكثرا زن هستند، شامل فعالان، روزنامه ‌نگاران و حقوقدانان، پیكاری را برای‌لغو سنگسار آغاز كرده‌اند. این پیكار به وسیله شادی صدر، ‌یك حقوق‌دان و مدافع حقوق زنان، رهبری‌می‌شود. عفو بین‌الملل برای دفاع از 9 زن محكوم به مرگ به وسیله سنگسار كه در این پیكار نامشان برده شده اقدام كرده است. این زنان عبارتند از: اشرف كلهری، پریسا، ایران، خیریه، كبرا نجار، شمامه قربانی (كه به نام ملك نیز شناخته می‌شود)، صغرا مولایی، فاطمه، و حاجیه اسماعیل‌وند. (به اسناد زیر و به‌روزشده‌های آن‌ها مراجعه فرمایید:
UA 203/06, MDE 13/083/2006, 27 July 2006; UA 257/06, MDE 13/113/2006, 28 September 2006 and UA 336/04, MDE 13/053/2004, 16 December 2004

شرایط در ایران برای مدافعان حقوق بشر بسیار وخیم است. قوانین ایران به شدت آزادی بیان و اجتماع را محدود كرده است و مدافعان حقوق بشر به خاطر فعالیتشان غالبا در معرض آزار، تهدید، حمله، بازداشت، زندانی شدن و شكنجه قرار می‌گیرند. بسیاری ممنوع السفر هستند و از خروج آنان از كشور ممانعت می‌شود. عفو بین الملل آگاه است كه كسانی كه علیه مجازات اعدام و از جمله برای لغو سنگسار مبارزه می‌كنند در معرض فشار و آزار قرار گرفته‌اند.

روز جهانی علیه مجازات اعدام از سوی ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام سازمان یافته است. این ائتلاف، 53 سازمان از جمله عفو بین‌الملل، كانون‌های وكلا، اتحادیه‌های كارگری و مقامات محلی و منطقه‌ای را در بر می‌گیرد كه در تلاشی مشترك برای رهایی جهان از مجازات اعدام تلاش می‌كنند.

سند عمومی
-------------

برای اطلاع بیشتر یا انجام مصاحبه، لطفا با دفتر مطبوعاتی عفو بین الملل در لندن به شماره 5566 7413 44+ به نشانی زیر تماس بگیرید:
Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW. web: http://www.amnesty.org
برای آخرین گزارش‌های مربوط به حقوق بشر به سایت زیر مراجعه بفرمایید:
http://www.amnesty.org