رابطه زنا با فقر و گرسنگی در ایران

برخی از همکاران من، وکلای دادگستری، از ایران پیاپی توجه می دهند که به علت وضعیت بسیار بد اقتصادی تعداد زنانی که از فرط فقر و استیصال تن به رابطه "نامشروع" جنسی (زنا) می دهند رو به فزونی است. اما قضات این درجه از اضطرار و فقر را مورد اعتنا قرار نمی دهند و برای هر زن مجردی که مرتکب زنا شده باشد مجازات یک صد ضربه شلاق تعیین می کنند، و برای هر زن شوهردار که او نیز به لحاظ فقر و گرسنگی تن به رابطه نامشروع جنسی (زنا) می دهد به صدور حکم سنگسار می پردازند. عموما دارند این پرسش را مطرح می کنند که چرا انگیزه این زنان برای ارتکاب زنا مورد اعتنا قرار نمی گیرد؟ یکی از نامه های دریافت شده به لحاظ اهمیت فراوانی که دارد و نویسنده آن یک وکیل دادگستری است، عینا نقل می شود تا شاید نظرات حقوقدانان بر آن افزوده شده و بهبودی در وضعیت کنونی ایجاد شود.


با عرض سلام خدمت همکار گرانقدر خانم مهرانگیزکار

احکام متعددی در مورد زنا از محاکم دادگستری صادر شده است که فقط صرف انجام عمل را در نظر میگیرند بدون توجه به شرایط وخیم اقتصادی که گروهی از دختران و زنان فقط به خاطر مسائل اقتصادی و تنگدستی وادار به ارتکاب زنا و تن فروشی میشوند ولی متاسفانه قضات هیچ توجهی به این موضوع نمیکنند و با احراز زنا اقدام به صدور حکم میکنند خوب به خاطر دارم دختر جوانی در شمال ایران به خاطر عمل زنا اعدام گردید در حالی که دختر قربانی فقر اقتصادی جامعه شده بود.

بارها با خودم کلنجار رفتم که نمیشد قضات محترم با توجه به قاعده حقوقی "اضطرار" حد زنا را در نظر نمیگرفتند ولی متاسفانه تنها چیزی که بر ذهنیت قضات اسلامی حاکم است کیفر دادن است و این مسایل برای انان بی اهمیت به انان چه که دختران و زنان قربانی فقر جامعه میشوند و انگار وظیفه الهی دارند که این گناهکاران را به سزای عمل زشتشان برسانند.

از این رو تصمیم گرفتم در مورد "اضطرار در زنا " اقدام به تحقیق نماییم و اگر حق یاریم کند ان را به صورت جزوه یا کتابی منشر نماییم.

از حضرت عالی تقاضا دارم که بنده حقیر را در انجام این تحقیق یاری فرمایید واگر مطلبی را در زمینه موضوع" اضطرار در زنا "مد نظر دارید برای اینجانب مطرح نمایید امیدورارم که بتوانم از نظرات حضرت عالی استفاده نماییم.

با احترام و تشکر
هادی ح. وکیل دادگستری