سنگسار چه فایده ای داشته است؟

نامه ای از خوانندگان این وبلاگ:

با سلام ،

من هر دو مقاله را در سايت شما خوانده ام . در مقاله دوم به كساني كه با سنگسار مخالف باشند مغرض نسبت داده شده است .

براي من سوال است كه اگر كسي به اسلام اعتقادي نداشته باشد چرا به آن غرض داشته باشد؟

و ديگر اينكه اگر با يكي از قوانين اسلام مخالف باشي به آن غرض داري .

و براي من بسيار جالب است كه نوشته اند كه در صورتي كه اين قانون نباشد ايران پر از فساد مي شود .

اگر اين قانون مي توانست جلو فساد را بگيرد چرا پس از سي سال كه از عمر اين قانون در ايران مي گذرد نتوانسته است جلو فساد را بگيرد؟.

بسياري ار كشورهاي ديگر هم چنين قانون ظالما نه اي نداردند ولي توانسته اند فساد را كنترل كنند .

قرار دادن آن در سايت شما درست است ولي ايا مخالفت با اسلام غرض ورزي است و يا مخالف عقيده اي بودن؟

با تشكر ،
شقايق