کتاب خانواده و اعتیاد منتشر شدخانواده و اعتیاد

ناشر: باران
www.baran.st

کتاب حاضر، اعلام خطری در برابر بی توجهی مسئولین نسبت به افراد غیر آلوده در خانواده هایی است که در آن معتادی زندگی می کند. واقعیت این است که هر اندازه در ردگیری معتادان و قاچاقچیان چالاکی به کار برده شود و هر اندازه میزان مجازات ها سنگین تر و خشونت بارتر باشد، بدون قطع بازوهای درونی شبکه های تهیه و توزیع و آلوده سازی که معمولا درون کوچکترین واحد شبکه ی توزیع یعنی خانواده و به ویژه فرزندان معتادان و قاچاقچیان به فعالیت مشغولند، کار مبارزه به سامان نخواهد رسید. در اینجا با یک جرم عمومی که تنها پس از وقوع عینیت می یابد روبه رو نیستیم. هسته ی خانواده ی معتادان و قاچاقچیان مکانی است که پایه های آینده ی بخش مواد مخدر در آن شکل می گیرد و خود کانون بالقوه ای برای رشد زمینه ی جرایم اجتماعی دیگر است و تا زمانی که این هسته متلاشی نشود وافراد ناآلوده و نوآلوده ی آن مورد حمایت مادی و معنوی جدی قرار نگیرند، کار مبارزه یا تهیه و توزیع و مصرف مواد مخدر به سرانجام مطلوب و اساسی آن نخواهد رسید.


انتشارات روشنگران و مطالعات زنان با چاپ کتابی در این زمینه به قلم مهرانگیز کارو با عنوان "بچه های اعتیاد" به نیت ایجاد سرآغازی برای مباحث و پیشنهادات و ارائه ی طریق عملی برای این مهم اقدام کرد و با توجه به برنامه های اعلام شده ی دولت ایران برای مبارزه با مواد مخدر همزمان با اجلاس سران کشورها برای کودکان در سپتامبر 1990، موضوع فرزندان و والدین معتاد به مواد مخدر را به عنوان یک معضل اجتماعی مطرح کرد و از آنجا که یکی از موضوعات اصلی اجلاس فوق، اعتیاد کودکان و نوجوانان و سوء استفاده از آنان در شبکه های پخش و توزیع مواد مخدر در جهان بود، این کتاب مورد توجه و تشویق کتبی برگزار کنندگان اجلاس قرار گرفت و در بولتن داخلی سازمان ملل متحد در همان ماه به عنوان یکی از آثار مهم منتشر شده در مورد کودکان و مواد مخدر، از آن یاد شد و کتاب به چاپ دوم رسید.


متأسفانه چاپ سوم کتاب یاد شده که با ویرایش جدید و افزودن بخش های تازه ای از معضلات امروز اعتیاد و خانواده آماده انتشار شده بود، به دلیل روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد و تغییرات عمده در سیاست های صدور مجوز چاپ کتاب بدون ذکر دلیل یا نکته ای که مغایرتی با دستورالعمل های چاپ و نشر کتاب داشته باشد علی رغم تلاش ها و مراجعات مکرر ناشر (انتشارات روشنگران و مطالعات زنان) موفق به اخذ مجوز نشر نشد و چون کتاب دیگری از مهرانگیز کار به نام قانونگذاری درباره حقوق زنان –چالش ها و موانع- نیز پس از دو سال انتظار و حتی انجام اصلاحاتی به خواست مسئولان دولت پیشین، با به قدرت رسیدن دولت جدید و اعمال تغییرات عمده در ساختار فرهنگی کشور ممنوع الانتشار اعلام شد و مهرانگیز کار کتاب را به وسیله نشر باران در سوئد منتشر کرد، کتاب خانواده و اعتیاد نیز به خواست نویسنده (مهرانگیز کار) در اختیار نشر باران قرار داده شد تا انتشار آن در سوئد انجام شود.


انتشارات روشنگران و مطالعات زنان ضمن سپاس از نشر باران برای چاپ این اثر، تأسف عمیق خود را از عدم امکان انتشار این کتاب تحقیقی مهم و مفید در ایران ابراز می دارد.


شهلا لاهیجی
مدیر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان