برای مردم حق ایجاد شد

27 خرداد 1387

44 شخصیت طراز اول سیاسی که 9 تن از آن ها روحانی اند، در سخنرانی عباس پالیزدار در دانشگاه بوعلی سینای همدان با ذکر جزییات متهم به سوء استفاده ازمقام و موقعیت و کسب منافع اقتصادی برای حود واعضای خانواده شان شده اند. واکنش هایی که این سخنرانی در پی داشته روابط درون حکومتی را با بحران تازه ای مواجه ساخته که جدی است. اغلب عباس پالیزدار را وابسته به دولت احمدی نژاد برشمرده اند و افشاگری او را به لحاظ آن که بار جنگ جناحی دارد و به گردگیری با رقبا می ماند، بی اعتبار اعلام کرده اند.

اسامی افشا شده در سخنرانی عباس پالیزدار مدیران کلیدی کشور را در دوره های گوناگون جمهوری اسلامی دربرمی گیرد. بنابراین بسیار محتمل است به تحولات سیاسی غیرمنتظره ای بیانجامد و 44 شخصیت با وجود اختلاف نظرهای بسیار و با هدف دفع خطرات این افشاگری با یکدیگر متحد بشوند. البته همان گونه که پیش بینی می شد عباس پالیزدار در مکان نامعلومی بازداشت است و دیروز هم 200 نفر از کسانی که به جانبداری از او تجمع کرده بودند راهی زندان شده اند.

گفته می شود از شخصیت های نزدیک به دولت احمدی نژاد در این فهرست بالا بلند که عباس پالیزدار افشا کرده، نامی دیده نمی شود. هرگاه چنین باشد اتحاد 44 شخصیت مورد اشاره حتمی است و با این اتحاد زمینه سازی لازم برای تضعیف دولت احمدی نژاد و چه بسا سقوط آن به سهولت فراهم می شود.

اما این فقط یک وجه ماجراست که منشاء آن جنگ قدرت درون جناح های حکومتی است. ماجرا با ابعاد دیگری هم دیدنی است. از دیدگاه حقوقی با خلاَء عمده ای روبرو می شویم. کدام نهاد تا به آن اندازه توانمند است که بتواند به یک چنین افشاگری وسیعی که گویا مستند هم هست رسیدگی کند؟ کدام نهاد قادر است بر صحت یا عدم صحت این افشاگری بی سابقه که کلیت نظام سیاسی کشور را زیر سؤال برده مهر تأیید بگذارد؟ قانون به قوه قضاییه این اختیار را تفویض کرده است. اما قوه قضاییه با وجود سلطه برخی کانون های قدرت بر آن چگونه از عهده کشف و اعلام حقیقت برمی آید؟ قوه قضاییه تن ناتوانش برای ایفای این نقش بزرگ و تعیین کننده مساعد نیست و مشکل بتواند در این موضوع بی طرفانه داوری کند.

می دانیم قوه قضاییه از گزارش تحقیق و تفحص مجلس هفتم که در آخرین روزهای عمر آن مجلس در صحن علنی قرائت شد به شدت برآشفت. در گزارش مجلس هفتم که آقای همدانی، رییس کمیسیون قوه قضاییه مجلس، بنابر دلایلی که بر ما مجهول است مایل به امضای قرائت آن نبود، اسامی 44 شخصیت بحث انگیز در سخنرانی عباس پالیزدار مشاهده نمی شود. به گفته عباس پالیزدار این اسامی در گزارشی که قرأت کرده اند یا حذف شده یا فقط با اشاره به حروف اول اسامی از آن گذشته اند.

سخنان عباس پالیزدار به هر نتیجه ای بیانجامد خواهی نخواهی جبهه تازه ای را در روابط جناح های حکومتی گشوده است. نمی توان از این تحلیل صرف نظر کرد که سخنان عباس پالیزدار به هر دلیل که ایراد شده باشد برای مردم ایران این حق را ایجاد کرده تا از کم و کیف ماجراهای پشت پرده آگاه بشوند. صرف نظر از این که آقای محمود احمدی نژاد رییس جمهوری محبوب، مسئوول وتوانا باشد یا نباشد، صرف نظر از این که عباس پالیزدار به دستور رییس جمهور و برای اهداف سیاسی وی اقدام به افشاگری کرده باشد یا نباشد و صرف نظر از این که آقای احمدی نژاد با ادبیات غیر مسئولانه دشمنی های غرب را بر ضد ایران برانگیخته است، این موضوع در ارتباط تنگاتنگ با حقوق مردم ایران است و به اندازه ای فراتر از منازعات جناحی است که نمی توان آن را با بهانه هایی که تا کنون آورده اند ماست مالی کرد. بهانه ها چیزی از اهمیت این رویداد که رویدادی ملی است نمی کاهد. بلکه بر خواسته مردم برای رسیدگی بی طرفانه و اطلاع رسانی شفاف مشروعیت می بخشد.

اطلاع رسانی شفاف با نمایش های امنیتی و تلویزیونی نباید اشتباه بشود. احتمال این که آقای پالیزدار را در برابر دوربین کاشته شده در زندان یا دادگاه بنشانند تا اقرار کند که از دشمن دستور می گرفته است قابل پیش بینی است، اما گره گشا نیست. مردم ایران سال هاست به این شکل از اطلاع رسانی پوزخند می زنند و سال هاست فرصتی را انتظار می کشند تا عوامل فساد اقتصادی را بشناسند و تکلیف خود را با روزگاری که بر آن ها تحمیل شده معلوم کنند.

هنوز نمی دانیم این رویداد مهره های فساد اقتصادی را تضعیف می کند یا به آن ها جان تازه ای می بخشد؟