زیستگاهی به نام غزه

روز شانزدهم ژانویه مرکز مطالعات دانشگاه هاروارد جلسه ای تشکیل داد و آماری در اختیار حاضران قرار گرفت تا روشن بشود غزه چگونه زیستگاهی است. این آمار دربرگیرنده ویژگی های جمعیتی ، رفاهی وجغرافیایی غزه پیش از حمله27دسامبراست و به خوبی نشان می دهد به مردمی ستمدیده و در محاصره تا چه اندازه ظلم روا داشته اند.

غزه28مایل درازا و7تا 10مایل پهنا دارد

تراکم جمعیت در غزه بالاست. برای مثال در اردوگاه ساحلی در مساحت 38 مایل مربع جمعیتی در حدود 80688 نفرزندگی می کنند. همگی پناهنده هستند

غزه درگوشه جنوب شرقی دریای مدیترانه قرار دارد

غزه دارای مرزمشترک با مصر و اسرائیل است

در غزه یک میلیون و پا نصد هزار نفر زندگی می کنند که اکثر فلسطینی هستند

فلسطینی ها سخنگویان اعراب بومی به شمار می روند که در فلسطین تاریخی زندگی می کنند

یک میلیون و پنج هزار نفراز جمعیت غزه را پناهندگانی تشکیل می دهند که در سالهای 1948و1967در جریان جنگهای خونین از خانه های خود رانده شدند

از سال1948 تا1967 ، غزه را مصراداره می کرد

ازسال1967 تا کنون، غزه توسط اسرائیل اشغال نظامی شده است

در اگوست 2005 ، اسرائیل شهرک های مسکونی اسرائیلی را تخلیه کرد و نیروی نظامی اش را بیرون کشید

در جون 2007 ، حماس ضمن یک انتخابات دموکراتیک در غزه پیروز شد. پس از آن امریکا و اروپا و اسرائیل حماس را تحریم کردند

غزه در فقر ناشی از تحریم دست و پا می زد که از دسامبر2008 اسرائیل به شدت از زمین و هوا به آن حمله نظامی کرد. پیش از این حمله درجه فقر و فلاکت در غزه چنین بود :

بیش از 49 در صد بیکار

80 در صد جمعیت زیر خط فقر زندگی می کردند

56 در صد جمعیت امنیت خاطر برای دسترسی به غذا نداشتند

آب آشامیدنی 80 در صد از جمعیت زیر استانداردهای سازمان بهداشت جهانی بوده است

44 درصد جمعیت زیر 15 ساله هستند


غزه با این ویژگی ها هدف حملات وسیع تظامی اسرائیل درمدت سه هفته قرار گرفت.

اکنون حساب کنید درجه مسکنت و زندگی مشقت بار آنها را پس از حمله و هجوم ؟

در این فاجعه پاسخگوئی یافت می شود ؟