غزه و بازسازی ؟

17-11-1387 [02-03-2009]


آتش بس نا پا یدار از سوی حماس با راکت پرانی نقض می شود و از سوی اسرائیل با موشک پاسخ می گیرد.جنگی نابرابر که در آن از اخلاق ناظر بر جنگ خبری نیست ادامه دارد و مردمی که در زیستگاه غزه به حسرت نشسته اند پیاپی از امیدشان کاسته می شود ، همچنانکه مردم اسرائیل از آنچه خشم مردم جهان را با هر مذهب و مسلک برانگیخت نصیبی نبردند و بیش از پیش نگران آینده ای شدند که دولت ائتلافی آن را تاریک تر ترسیم کرده است. در یک نگاه صرفنظر از لب های خندان رهبران حماس ، غزه را می شود اینگونه دید:

آسمان غزه ساکت است. آتش بس گاهی شکسته می شود، در مجموع آتش بار موشکها و تانکهای اسرائیلی آرام گرفته است. هزاران خانه ویرانه از حمله وسیع اسرائیل باقی مانده که ساکنانش یا کشته شده اند یا در خانه این وآن به سوگ عزیزان و زندگی محقر و از دست رفته نشسته اند.نگرانی مردم یکی دو تا نیست. اما می شود گفت عمده نگرانی باز یافتن سقفی است که آن را روی سرشان خراب کرده اند. کسانی در سطح جهان از باز سازی غزه می گویند و بلافاصله در چگونگی باز سازی سخت فرو می ما نند.

دسترسی به سیمان و دیگر مصالح ساختمانی از دسترسی به غذا و آب آشامیدنی سالم هم دشوار تر است. در شرایط خاصی که غزه در آن دست و پا می زند سیمان و تیر آهن حکم اسلحه را دارد که حماس به بهانه بازسازی در طلب آن است تا با آن اسلحه بسازد و مردم اسرائیل را بی خواب کند. مردم غزه نمی دانند با این طرز فکر که زندگی را بر آنها تلخ و پر ادبار ساخته چه کنند. در جائی که سیمان و دیگر مصالح ساختمانی تبدیل به کالای رزمی و جنگی می شود چه می توانند کرد ؟

سازمان های جهانی میلیون ها دلار به تامین غذا ، دارو ، مصالح ساختمانی و دیگر وسائل رفاهی مردم غزه اختصاص داده اند.شریان های ورود و خروج کالا به غزه بسته و کاملا کنترل شده است. از همه بد تر سیمان و تیر آهن که کالای جنگی شناخته شده شانسی برای ورود ندارد. در عوض احتمال دارد مردم جنگ زده و بی خانمان غزه فرصت دسترسی به پلاستیک و مانند آن را پیدا کنند .بنابراین ادعای بازسازی غزه بی پایه است و مردم غزه با این وعده های غیر قابل اجرابه عافیتی نمی رسند. ممکن است سیاست های تاثیرگذار جهانی امید بسته باشند به این که غزه ای ها از فرط بیچارگی ، خود ترتیب حماس را بدهند. این امید بی پایه ای است.در یک انتخابات دموکراتیک حماس بازی را برده است. کسی هم این پیروزی را نفی نمی کند. از طرف دیگر هرچه بر مشقت و زحمت مردم غزه بیفزایند آنها بیشتر به حماس و تسلیحاتش و روابطش با منابعی که تغذیه اش می کنند تکیه می دهند. در شرائط موجود مردم ستمدیده غزه اگر به حماس در جای تنها نیروی حاضر در صحنه دل نبندند یا دست کم تحت تاثیر روحیه مقاوم حماس قرار نگیرند و در انزوائی که بر آنها تحمیل شده با این نیرو همسو نشوند جای تعجب دارد. مجموعه سیاستهای جنگی اخیرنفرگیری برای حماس را بسیار آسان ساخته است .اگر معتقد بوده و هستند که حماس بزرگترین خطری است که امنیت مردم اسرائیل را تهدید می کند، خطر پس از حمله نسنجیده اخیر هزار برابر شده است.

بازسازی غزه بهترین شیوه جبرانی نسبت به خطائی است که دولت ائتلافی اسرائیل مرتکب آن شده است.بازسازی سیمان می خواهد ، تیراهن می خواهد ، شیشه می خواهد. این همه در ادبیات جنگی آن منطقه حکم اسلحه آتشین را دارد..غزه از دسترسی به آن ممنوع است. گره روی گره زده اند. بازسازی در این شرایط هرگاه بر آن از سوی مردم غزه اصرار بشود دست کمی از اعلام جنگ به اسرائیل ندارد. این را می گویند گره کور که می توانست ایجاد نشود.