ما پول نمی خواهیم !


29-11-1387[02-16-2008]

امارهای منتشره از ویرانی های غزه بعد از حمله اخیر خبر می دهد : تعداد 4000 خانه بکلی خراب شده و 17000 خانه به شدت صدمه دیده است .اسرائیل پیرامون پرسشهای مکرر سازمانهای جهانی که مبالغ زیادی به ترمیم خرابی ها اختصاص داده اند فقط می گوید : " کمکهای انسانی را دردستور کار داریم. ولی در این کمک رسانی خط قرمز وجود دارد " اسرائیل می گویدصدور اجازه برای ورود مصالح ساختمانی ریسک بزرگی است که تن به آن نمی دهیم. نظامیان حماس با لوله هائی که سال گذشته از تونل های ارتباطی وارد غزه شده بسیار راکت ساخته اند.آنها همچنین می گویند " داریم در این باره مطالعه می کنیم و هنوز یک مکانیسم دقیق پیدا نکرده ایم." مردم فقیر، بیکار، جنگ زده و بی خانمان غزه گرچه به پول نیاز مبرم دارند ولی به خبرنگار نیویورک تایمز گفته اند ما پول نمی خواهیم. بازسازی خانه هامان را می خواهیم.

از جون 2007 که حماس قدرت برتری بر فتح به دست آورد روابط با اسرائیل قطع شد.اسرائیل در پاسخ به این رویداد همه گونه زیان اقتصادی به غزه وارد کرده است. جلوگیری از عبور از مرز و تقلیل اجازه ورود مصالح ساختمانی از حجم فرضی 500 به زیر 100 فقط شمه ای از آن است. به موازات این محدودیت های وارداتی در تجارت و تولید هم غزه متحمل صدمات زیادی شده است. محمد معروف دارنده بزرگترین کارخانه سیمان سازی در شهر غزه به خبرنگار نیویورک تایمز گفته است تولید کارخانه اش بکلی متوقف شده است. معروف همچنین توضیح داده که انبار کارخانه مدتهاست خالی است و بچه ها ازمحوطه آن برای بازی و دوچرخه سواری استفاده می کنند.وی همچنین گفته است روزهای یکشنبه می روم دوروبر کارخانه به تماشا می ایستم. کارخانه در خواب است. یک اسب پلاستیکی روبروی کارخانه نصب شده که بچه ها توی آن سکه می ریزند و از ان سواری می گیرند.

سازمان ملل متحد تلاش می ورزد اسرائیل را متقاعد کند به صدور اجازه عبور مصالح ساختمانی به غزه. مقامات مسئول اسرائیل تا کنون این خواسته را جانبدارانه تفسیر کرده اند و می گویند " نظام مسئولیتی سازمان ملل متحد بیشتر نسبت به مردم غزه پاسخگو است تا مردم اسرائیل." این مقامات می گویند " البته که ما در بند بازسازی حماس نیستیم." با همین یک جمله می توان به درجه شوریختی مردمی که باری چند آواره شده اند و اینک نان و برق و آب شان و همچنین بازسازی خانه های ویرانشان به درگیری اسرائیل و حماس گره خورده پی برد .

در زیستگاهی که نامش غزه است کلمه بازسازی تعریفی دارد سوای تعریف پذیرفته شده و فرهنگستانی و جهانی آن.. دولت اسرائیل تقاضای بازسازی را اعلام جنگ تلقی می کند. در شرایطی چنین خوفناک که حتی بدون حمله و هجوم ، ساکنان غزه در محاصره روزگار می گذرانند آیا بهترین انتخاب قدرت های جهانی این نیست که بیشترین نیرو را صرف کنند تا فتح و حماس به یکدیگر نزدیک بشوند ؟ از به انزوا کشیدن یک نیرو و حمایت همه جانبه از نیروی دیگر نه تنها اسرائیل سودی نبرده، بلکه آن نیروی مورد حمایت گسترده به ضعف گرائیده است.در مجموعه خطاهای سیاسی لاشه حقوق بشر در غزه پیاپی لگد می خورد و کنوانسیون های ناظر بر حفظ امنیت جانی غیرنظامیان و تعاریف حقوق بین الملل از جنایات جنگی گوئی هنوز تدوین و تصویب نشده است !
آیا می توانیم با قناعت وجدانی بگوییم که در پناه اعلامیه جهانی حقوق بشر زندگی می کنیم و احترام این گوهر را که شصت سال است آن را صید کرده ایم نگاهمیداریم ؟