همسران نامزدهای انتخاباتی

وزیر ارشاد ایران از این که برخی رسانه ها از نقش همسران نامزدها در نتیجه انتخابات مطلب نوشته و آنها را با یکدیگر مقایسه کرده اند برآشفته و گفته است «این امر رسم مسلمانی و ایرانی بودن نیست، ایرانی هیچوقت چنین خصلت پلیدی ندارد». وزیر ارشاد توضیح نداده است ویژگیهای مسلمانی و ایرانی بودن چیست و چرا ورود به یک بحث اجتماعی مصداق خصلت پلید است .

وزیر ارشاد چنانچه بدون پیش داوری صحنه انتخابات را نظاره کند نمی تواند به نقش همسران نامزدها و در نهایت نقش همسر رئیس جمهوری که انتخاب می شود در زندگی سیاسی شوهرش بها ندهد. بخصوص که چه بدشان بیاید چه خوش شان به روشنی پیداست از انتخابات اخیر امریکا در ایران الگو برداری شده و همچنانکه خواسته تغییر را بر صدر خواسته ها نشانده اند از نقش و تاثیر همسران نامزدها در انتخابات امریکا الگو برداری کرده اند که نه تنها خصلت پلیدی نیست، بلکه با توانائی های جمعیت زنان کشور سازگار است و تقلید بی پایه ای نیست.

ممکن است این اظهار نظر وزیر یکسره خصلت جناحی داشته باشد، در این فرض هم اگر ایشان نقش همسر دکتر الهام را در زندگی سیاسی شوهرش، همچنین در داوری نسبت به رئیس جمهور کنونی بررسی کند به این نتیجه می رسد که زنان ایرانی از هر طیف و مرام سیاسی در زندگی سیاسی شوهران شان نقش ایفا می کنند. نقشی نه لزوما مثبت که در مواردی منفی.

بنابراین فهم این موضوع ساده است که زنی با مشخصات خانم زهرا رهنورد که از علم و کمال امروزی توشه برچیده می تواند در نتیجه انتخابات موثر واقع بشود. همسر آقای کروبی بعید نیست نیروئی را که در کارهای اجتماعی و تجاری اندوخته و مناسبات و روابطی را که در دوران جنگ ایران و عراق ضمن فعالیت در تامین نیازهای داروئی به دست آورده برای موفقیت شوهرش کارسازی کند. در طیف سیاسی وزیرارشاد این اثرگذاری فهمیده شده و مثلا همسر آقای رئیس جمهور درست در مقطع زمانی نزدیک به انتخابات از دست پاکی همسرش با رسانه ها سخن می گوید و از این که به خانواده اجازه نمی دهد تا از اتومبیل دولتی استفاده کنند و بیت المال را به مصرف شخصی برسانند مثال هائی می آورد. اگر این اقدام هدف اثر گذاری بر انتخابات را دنبال نمی کند از چه رو در مقطع انتخابات انتشار می یابد. بنابراین با وجود نمونه های فعال از همسران مردان بلند مرتبه ای از جناح اصولگرا به سهولت می توان قول وزیر ارشاد را مخدوش اعلام کرد و از ایشان در خواست کرد که موارد مثال را پیرامون خود بجویند و سری به وبلاگ همسران برخی مقامات بزنند و با ادبیات آنها آشنا بشوند. شاید در این صورت نقش های روز آمد زنان را در طیف های سیاسی رقیب و قلمفرسائی در باره آنان را بییشتر تحمل کنند و صفت خصلت پلید را پس بگیرند.

نگرانی وزیر از این نیست که مقایسه همسران نامزدها از حیث اثرگذاری بر نتیجه انتخابات در تعارض با مسلمانی و ایرانی بودن است. بلکه آنچه ایشان را نگران کرده احتمال نقش های مثبتی است که همسر یکی از نامزدهای جناح رقیب به نفع شوهرش ایفا می کند و ممکن است در برد و باخت اثر بگذارد. منظور وزیر هرچه هست شخصی، رقابتی و سیاسی است. ربطی با مسلمانی و ایرانی بودن ندارد. در دو فرهنگ اسلامی و ایرانی همسر بر سرنوشت همسر در جنگ و صلح و سیاست اثر می گذارد. جلوه متعالی و اسلامی آن در نقش هائی که زنان در تاریخ اسلام بازی کرده اند قایل بررسی ومقایسه با یکدیگر است و موضوع در اسلام سابقه تاریخی دارد. در فرهنگ ایرانی چه در اساطیر یا تاریخ این سرزمین کهن همه جا با نقش های مثبت یا منفی زنان در زندگی سیاسی شوهر برخورد می کنیم و در جائی ثبت نشده است که مقایسه این نقش ها با یکدیگر خصلت پلیدی است.

جای افسوس دارد که وزیر ارشاد سرزمینی با تمدن کهن ایران از آن همه نمونه ها بی خبر است و تاریخ فرهنگ را بر پایه علایق جناحی تعریف می کند.