سی امین سالگرد سیدا

از بس سفر می کنم گاهی فاصله های جغرافیایی فراموشم می شوند. دو روز پیش در مراسم سی امین سالگرد تصویب کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض آمیز از زن، سیدا (CEDAW) در شهر وین کشور اتریش شرکت کردم و دیروز در مراسمی با همین مناسبت در شهر واشنگتن دی.سی. حضور به هم رسانیدم. در وین برگذار کننده سازمان عفو بین الملل اتریش بود. در میزگرد این سازمان گزارشگر تبعیضهای قانونی بر ضد زنان ایرانی شدم. در واشنگتن دی.سی. شرکت کننده بودم و به سخنان زنانی که از خاورمیانه آمده بودند گوش سپردم. زنانی از ایران، لبنان، بحرین، اردن، مراکش، و ... به وضعیت نامطلوب حقوق زنان در خاورمیانه پرداختند. می گفتند در این منطقه زنان شهروندان درجه دو یا شهروندان در حاشیه هستند و قوانین این موقعیت نابرابر را به نام اسلام تضمین می کند. آنها با استناد به موادی از کنوانسیون که دولت متبوعشان آنرا امضا کرده است به شرح مطالبات و مبارزات خود پرداختند.

کنوانسیون رفع تبعیض از زنان در تاریخ 27 آذر 1358 (18 دسامبر 1979) توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و برای امضا، تصویب و الحاق کشورها مفتوح شد. موضوع الحاق به این کنوانسیون از جمله موضوعاتی است که از دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی تا کنون در ایران بحثهای وسیع ایجاد کرده است. مخالفان الحاق دولت ایران به کنوانسیون بر این باورند که رفع تبعیض از زنان با احکام اسلام در تعارض است. موافقان بر این باورند که عدم الحاق دولت ایران به کنوانسیون در مجامع بین المللی از اسلام و نظام اسلامی چهره ای مخدوش ارایه می دهد.

با وجود گسترش این بحثها و مطالبات جدی فعالان حقوق زن برای الحاق دولت ایران به کنوانسیون، هنوز ایران به کنوانسیون ملحق نشده است. شگفتا که در جهان تا کنون فقط چهار کشور از الحاق به کنوانسیون خودداری کرده اند. کشورهای سودان، سومالی، ایران، و آمریکا این چهار کشور را تشکیل می دهند.

از زنان برگزار کننده مراسم سی امین سالگرد تصویب کنوانسیون در شهر وین پرسیدم: آیا هرگز به این اندیشیده اید که تصویب کنوانسیون رفع تبعیض از زن همزمان شده است با انقلاب ایران و باقی قضایا؟ آیا به این اندیشیده اید که در سال 1979 ناگهان دو پدیده شگفت انگیز که یکدیگر را نفی می کنند در جهان ظهور یافته اند؟

1- کنوانسیونی با داعیه رفع کلیه اشکال تبعیض آمیز از زن
2- نظام دینی سیاسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ضرورت تبعیض بر ضد زنان

شگفت انگیز نیست؟ در شناسنامه این هر دو مولود که اینک سی ساله شده اند، تاریخ تولد سال 1979 میلادی است!