نامه رسیده

با درود
یکی از دوستان من در شهر ...، که از سال 72 تاکنون میشناسمش، امروز غروب زنگ زده بود اما چون حوصله نداشتم و خودم بدلیلی ناراحت و نگران بودم، جواب تلفنش رو ندادم. او روی پیامگیر پیغام گذاشت که کار بسیار مهمی داره. دقایقی قبل یعنی نزدیک ده و ربع شب به من مجددا" زنگ زد و گفت از خیابون تماس میگیرم گوشی را لطف کنید بردارید چون کار مهمی دارم. بعد از ده دقیقه زنگ زد و از من خواست تا یک وکیل خوب و دلسوز به او معرفی کنم. من سوال کردم وکیل برای چی؟
او اینچنین گفت: "روز قبل از 16 آذر در منزل یکی از دوستانمون جمع شده بودیم. حدود 30 نفر بودیم و تعدادی از دوستان ، سوابق قبلی سیاسی و حتی دستگیری هم داشته اند. این جلسه برای گفتگو پیرامون برنامه هایی که قرار بود روز 16 آذر اجرا شود بوده اما ساعتی از جلسه نگذشته بود که مامورین به خانه هجوم آوردند و همگی ما را با کتک بازداشت کردند. "
" بعد از سه روز کتک مفصل در بازداشتگاه و بازجوییهای مکرر، و بدون دادن غذا ، به کمک یک وکیل ، با سپردن وثیقه، و بخاطر اینکه هیچگونه سوء سابقه ای و هیچ پرونده ای نداشتم و زندگی ام همراه با زن و فرزندانم بسیار ساده و عادیست رها کردند"
این دوست، بسیار نگران بود و متاسفانه در هنگام بازجویی شماره تلفن و موبایل تمام اقوام و دوستان وحتی شماره موبایل ایرانسل فرزندانش را نیز داده بود. که بخاطر همین اشتباه او را مذمت کردم. چون در ایران همه یک ایرانسل دارند بدلیل اینکه ارزان است. حال دلیلی ندارد که تلفن یک نوجوان را هم به مامورین بدهیم!
بهرحال این آقا، موقتا" با وکیل و وثیقه آزاد شده اما منتظر اعلام آنها برای حضور مجدد جهت روشن شدن قضیه است
آنچه که میتوانم بگویم اینست که در ایران ، هیچکس در منزل شخصی هم امنیت نداره. و البته من احتمال میدم که جلسهء آنها از طریق یک جاسوس لو رفته باشه. اگرچه جلسهء خاص سیاسی و مهمی هم نبوده. فقط برای هماهنگی جهت حضور و شرکت در مراسم روز دانشجو بوده و بس
اما آیا شرکت در روزی که خود حکومت آنرا اعلام کرده و در تقویمهایش بعنوان روز دانشجو نام نهاده، جرم و اتهام است و آیا مجازات کسانی که میخواسته اند در این روز تظاهرات حمایتی از دانشجویان بعمل آورند، کتک و شکنجه و گرسنگی و توهین و فحاشی و وحشیگریست؟
آیا ارزش ها اینقدر تنزل کرده که دانشجو و حامی دانشجو اینسان زیر شکنجه و زندان قرار بگیرند؟
اینست نتیجهء سی سال حکومت اسلامی!
با احترام