زهرا رهنورد

جمعه 9 بهمن 1388

نقل قولهایی که از آقایان مهدی کروبی و محمد خاتمی شد، جوانهای سبز ایرانی را در سراسر جهان نگران کرد. مصاحبه کوتاه زهرا رهنورد با یک سایت اینترنتی (روز آنلاین در تاریخ 6 بهمن) به هنگام منتشر شد و به فریاد رسید. از میزان اثرگذاری مصاحبه درون کشور اطلاعات کافی ندارم، اما از تأثیر آن بر جوانان ایرانی مقیم خارج با خبرم. سخنان سنجیده و دلاورانه زهرا رهنورد تبدیل به منبع انرژی بزرگی شد که بر خطر دل مردگی یورش برد. این انرژی را یک زن که سرد و گرم روزگار چشیده و در هر دو فضای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی پیش و پس از انقلاب حضور تأثیر گذار داشته مثل خون به جنبش اهدا کرده است. زهرا رهنورد برای جوانهایی که با جنبش سبز وارد زندگی غرور آمیز تازه ای شده اند پیام پر و پیمانی فرستاد و آنها را مژده داد که جنبش چنان نیست تا به نسیمی بلرزد و راه گم کند. جنبش چنان نیست که آسان میدان را به حریف بسپارد.

زهرا رهنورد مثل خورشید بر سرمایی که داشت سر می رسید تابید. او خود را شخصیت مستقل و نیرومندی معرفی کرد که توش و توان لازم برای مدیریت را دارد. او هشیارانه بر تاریخی یورش برد که روشنفکران عرفی و روشنفکران دینی اش، هر دو، آن را به دیده مذکر نگاشته اند و در این تاریخ نگاری شرط عقل و انصاف را به کلی وانهاده اند.

اینک زنی به صحنه سیاستهای اعتراضی و مسالمت آمیز ایران وارد شده که می تواند خواسته های دموکراتیک ایرانیان را نمایندگی کند و می تواند نمادی بشود از آن الگوهای فرهیخته که در تناقض ها رشد کرده اند و بر آمده از تاریخ معاصر ایران اند، با همه فراز و فرودهایش.

او در زاویه ای از جنبش سبز ایستاده و می تواند جنبش را مادری کند. و می تواند به نیروی پسران و دختران ایرانی که در بستر جنبش تازه زاده شده اند، آرزوهای مادرانه خود را برای ایرانیان انتشار بدهد. زهرا رهنورد درآمیخته با تضادهای تاریخ معاصر ایران است. تضادهایی که روزگاری فقط به زنان بی حجاب فرصتهای سیاسی و اجتماعی می بخشید و در روزگاری دیگر فقط به زنان با حجاب که حکومت را بی چون و چرا پرستش می کنند، اجازه حضور می دهد. او این هر دو صحنه پر تضاد را دیده و با پوست و گوشت و استخوان تجربه کرده است.

حضورش را به ماجراهای بزرگ سیاسی که نمی توانیم آینده آن را پیش بینی کنیم ارج می نهیم و به پیام سبز و عاشقانه اش که مناسب حال این روزگار است احترام می گذاریم.