مصاحبه

فعالان و سخنگویان حقوق زن در جوامع با اکثریت مسلمان برای بیان خواسته ها و نظرات برابر طلبانه خود با دشواریهای خاص روبرو می شوند. با تأسیس جمهوری اسلامی ایران، وضعیت فعالان و سخنگویان حقوق زن در ایران از آنچه بود بدتر شد. حکومت دینی با این ادعا که آمده است تا اسلام را اجرایی کند آزادی زنان را برای بیان مطالبات خود به نام اسلام محدود کرد و به خصوص در دوران پنج ساله جنگ ایران و عراق، آزادی بیان و تأکید بر حقوق برابر تبدیل به امری محال شد. با پایان جنگ ایران و عراق، امکانات محدودی در چارچوب ارزشهای اعلام شده جمهوری اسلامی پدید آمد که فعالان و سخنگویان حقوق زن از این امکانات با احتیاط استفاده کردند و لب به سخن گشودند. طبیعی است شیوه های انتخابی توسط معدود زنانی که وارد این حوزه خطرناک در آن روزگار می شدند، متناسب با شرایط آن روزگار بوده است.

سایت آموزشی توانا در این باره با من در جای یکی از نخستین فعالان و سخنگویان حقوق زن پس از انقلاب اسلامی گفتگویی داشت که در پنج قسمت در سایت توانا با زیرنویس انگلیسی قابل دسترسی است. افراد علاقمند به تحولات گفتمان حقوق زن در ایران می توانند تحولات پس از انقلاب اسلامی را با مراجعه به این سایت پیگیری کنند. چنانچه روی این لینک کلیک کنید می توانید با مشکلات و مسایل پیش روی فعلان حقوق زن تا سال 1380 آشنا بشوید و همچنین از راه حلهایی که فعالان حقوق زن در آن سالها در چارچوب جمهوری اسلامی انتخاب کرده اند اطلاعات لازم را کسب کنید.

مهرانگیز کار

لینک مصاحبه من با سایت توانا

 

Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی