اسناد ویکی لیکس

آذر 1389

فضای عمومی مناسبات بین دو طرف ایران و دولتهای عرب منفی است . این را جان لیمبرت کارشناس خاورمیانه در امریکا گفته است . انتشار اسناد جدید درسایت ویکی لیکس پیرامون دشمنی بین دولتهای عرب و ایران ، تحلیل های تازه ای را در سطح جهان گسترده کرده است که می تواند به نتایج خاصی در آینده منطقه منجر بشود . آنچه در سایت ویکی لیکس منتشر شده حاکی از آن است که برخی سران دولتهای اسلامی از امریکا خواسته اند سیاست حمله نظامی به ایران را اجرائی کند . از این افشاگری هریک از بازیگران سیاسی که موضوع به آنها مربوط می شود به گونه ای بهره برده اند که متناسب است با منافع دراز مدت آنها در منطقه . محمود احمدی نژاد در منظر عمومی ، این اسناد را جعلی و ساخت امریکا با هدف پیشگیری از وحدت دول اسلامی اعلام کرده ، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا این اسناد را نشانه ای بر یکدست بودن نگرانی از هسته ای شدن ایران در جهان دانسته . اما در این میان هنوز از اظهار نظر دول عرب که از آنها نقل قول شده خبری نیست . شاید آنها ترجیح می داده اند نظرات شان فاش نشود . علت را باید در افکار عمومی واحساسات مردمی جست و جو کرد که این دولتها بر آنان تسلط دارند .

محمود احمدی نژاد خوب می داند وحدت دولتها ئی که بر جوامع با اکثریت مسلمان حکومت می کنند امری است غیر ممکن که ریشه در تاریخ منطقه دارد . از آن مهمتر ایجاد دوستی دولت ایران با آنها صرفنظر از این که ایران زیر فرمان حکومت شیعه است ، آسان نیست . ریشه های تاریخی که مانع دوستی عرب و عجم است کم نیست واز پیوندهای دوستانه و دراز مدت دو نوع دولت مسلمان شیعه و سنی در جهان ، نمونه های قابل استناد سراغ نداریم . با این وصف دولت ایران امیدوار است در صورت به خطر افتادن منافع عموم دولتهای مسلمان در منطقه ، آن وحدت خیالی که عبارت است از وحدت جهان اسلام ، در یک لحظه بحرانی به واقعیت نزدیک بشود . بنابراین عجیب نیست اگر محمود احمدی نژاد با وصف آگاهی بر دشمنی این دولتها در صدد بر آید تا تاثیر افشای اسناد را کمرنگ جلوه دهد . اما در این میان موضع گیری وزیر خارجه امریکا واجد اهمیت بسیار است . او به استناد اسناد منتشره به نگرانی کشورها ی منطقه از ایران هسته ای تاکید دارد که مفهوم نهفته در آن تهدید ایران به جنگی است که در آن دیگر دولتهای مسلمان منطقه کنار امریکا قرار می گیرند . بنابراین در یک جمع بندی ، به نظر می رسد ایران به پرتگاه جنگ نزدیک می شود .

اما این پرسش نیز قابل طرح است که چرا سران دولتهای عرب که از دیر باز نگران تبدیل ایران به یک قدرت نظامی در منطقه بوده و همیشه نسبت به آن واکنش نشان داده اند ، اینک که خطر جدی تر از همیشه است و امریکا در جای هم پیمان آنان به آن هشدار می دهد ، نگرانی خود را از دشمنی با ایران هسته ای کاملا محرمانه ابراز می کنند ، تا جائی که گرایش به حمله نظامی به امریکا از طریق سایت ویکی لیکس فاش می شود و دولت عربستان سعودی و دیگر دول اسلامی همفکر با آن از علنی شدن مواضع شان پرهیز می کنند . به این پرسش به ناچار باید با تحلیل های جامعه شناسی سیاسی پاسخ گفت .

جهان اسلام با هر نوع ماهیت سیاسی و زیر سلطه هر نوع نظام سیاسی ، از چند دهه پیش نسبت به آنچه بر فلسطینی ها گذشته بسیار حساس است . دولتها به فرض بی اعتنائی به حساسیت مردمی که بر آنها حکومت می کنند ، نمی توانند کاملا علنی بی اعتنائی خود را نسبت به وضعیت فلسطینی ها اعلام و در سیاست خارجی اعلام شده شان ، آن را بگنجانند . دولتها در کشورهای با اکثریت مسلمان به تظاهر مجبور می شوند و از مردمی می ترسند که حتی در شرایط فقر و فاقه با فلسطینی ها همدردی می کنند . بنابراین فاش شدن علاقمندی بالا ترین شخصیت سیاسی عربستان سعودی برای حمله نظامی امریکا به ایران ، ثبات سیاسی را در آن کشور تا حدودی به خطر می اندازد . مسلمانان در سطح جهان با آنکه برای درگیرشدن با اسرائیل به نفع فلسطین متفق القول نیستند ، اما از اینکه دولت متبوع شان گامی بر ضد خواسته های فلسطین بردارد و با دوستان فلسطین از در دشمنی در آید متاثر می شوند و در خفا مشروعیت دولت متبوع خود را زیر سوال می برند ، مگر آنکه متقاعد بشوند که تمامیت ارضی شان در خطر است .
در فرض حاضر تمامیت ارضی عربستان سعودی از سوی ایران در خطر نیست ، دولت کنونی ایران که بخش بزرگی از ایرانیان آن را به خاطر شکستن حرمت حقوق شهروندی نقد می کنند ، خارج از مرزهای ایران و در سرزمین هائی که نقد سیاست های امریکا و اسرائیل بردیگر ویژگیهای اجتماعی چیره شده ، از اعتبار و محبوبیت بسیار برخوردار است .ایران برای به دست آوردن این اعتبار بخش قابل ملاحظه ای از پول نفت را خرج می کند . بنابراین با افشای اسنادی که از ضدیت جدی سران عربستان سعودی با ایران تا سرحد تشویق امریکا به حمله نظامی پرده بر می گیرد ، این دولت عربستان سعودی است که زیان می بیند و از درجه وفاداری مردم آن کشور نسبت به حکومتی که در صدد است یک دوست فلسطین را از صحنه روزگار محو کند ، کاسته می شود .

این تضاد و فاصله بین مردم و حکومت در کشورهای با اکثریت مسلمان با محوریت اسرائیل خاص عربستان سعودی نیست . دیری است چگونگی موضع گیری در برابر اسرائیل درجای یک عامل نیرومند ، ثبات سیاسی را در کشورهای با اکثریت مسلمان تحت تاثیر قرار می دهد . از اینرو ترمیم زخمی که بر احساسات مردم منطقه به علت اصرار پادشاه عربستان سعودی بر حمله نظامی به ایران وارد شده کار ساده ای نیست . باید دید عربستان سعودی برای ترمیم و جبران آنچه فاش شده کدام سیاست را در پیش می گیرد . بی گمان این سند منتشر شده دولت ایران را شوکه نکرده ودولت ایران پیش از آن از یک چنین موضع گیریها خبر داشته و چه بسا اکنون با افشای آن در صدد کسب امتیاز از عربستان سعودی بر آید . مگر آنکه حمله نظامی به ایران به اولویت اول برای امریکا و هم پیمانانش نزدیک شده باشد که در این صورت همه این معادلات در هم می ریزد .

 

Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی