اصل برائت و انتخابات


قوانین ناظر بر انتخابات در جمهوری اسلامی به قدر کافی انتخابات را از مفهوم آزاد که مهمترین معیار ارزش گزاری بر انتخابات است دور می کند . اما در انتخابات پیش رو که قرار است بر پایه ی آن ، ترکیب مجلس نهم شورای اسلامی تعیین بشود ، ادبیات حکومتی بی پرواتر از همیشه بر ضد هر درجه از قانونمندی تیز شده وحتا ضرورت مراعات "اصل برائت" ( موضوع اصل 37 قانون اساسی ) را غیر لازم و به زبان خودشان "بلا موضوع" اعلام می کند . چندی پیش آیت الله علی شفیعی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان ، روسای هیئت های اجرائی انتخابات شهرستان ها را مخاطب قرار داد و گفت : انتخابات پیش رو انتخابات مجلس شورای اسلامی است و شوخی نیست ... برای هر چیزی شرایطی وجود دارد و در مورد پذیرش صلاحیت کاندیداها و نمایندگان مجلس نمی توان با اصل برائت پیش رفت . ( به نقل از روزنامه آرمان شماره 1776 / 5 آذر ماه 1390 )

نماینده مجلس خبرگان زبان مقام رهبری است . زبان حکومت است که سهل و غیر مسئولانه یک اصل کلیدی و مهم قانون اساسی را بی اعتبار اعلام می کند . شاید در شرایط سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و تا حدودی جنگی کنونی که ایران در آن به سر می برد ، طرح این بحث های حقوقی زائد به نظر برسد ، ولی از آن جا که اصولگرایان مخالف محمود احمدی نژاد که در نظر دارند مجلس نهم را اشغال کنند ، بسیار سنگ قانون و قانونمندی را به سینه می زنند و با این ابزار به جنگ احمدی نژاد رفته اند و از آن جا که این جماعت متظاهر به قانونمندی ، سخنانی از جنس فرامین نماینده ی مجلس خبرگان را بی جواب می گذارند ، بحث قانون و قانونمندی را نمی شود مسکوت گذاشت . در آن کشور جماعتی که خود پلکان ترقی احمدی نژاد و حامیان و مجریان سرکوب مردم معترض بوده اند ، هوا را پس دیده و چون احمدی نژاد آنها را نادیده گرفته راه افتاده اند تا با ساز و کار تازه ای پیش بروند . آنها دیگر طیف های دینی-سیاسی را کنار زده اند و اراده کرده اند از نفرت نسبت به احمدی نژاد پله ای بسازند و به نام انتخابات ، دوران دیگری از قدرت انحصاری را که سرکوب ویژگی آن است به خود اختصاص دهند . این اصولگرایان بر همکاری های قوه قضائیه و وزارت اطلاعات متکی بوده و آنها را با خود همراه کرده اند .

رئیس قوه قضائیه اخیرا در همایش مسئولان قضائی سراسر کشور بر ضرورت برخورد با جرائم انتخاباتی بسیار سخن گفت ، اما نگفت که از مهمترین وظیفه و تکلیف قانونی خود در مقام ریاست قوه قضائیه با خبر است و اصل برائت را معتبر و محترم می شناسد . رئیس قوه قضائیه وظیفه داشته و دارد که با نماینده مجلس خبرگان یا هر مقام دیگری که اصل برائت را بی اعتبار اعلام کند ، وارد چالش بشود . ادعای قانونمندی رئیس قوه قضائیه در شرایطی که از نماینده مجلس خبرگان می ترسد یا با او در زمینه ی نقض قانون اساسی هم نظر است ، به دل نمی نشیند سهل است ، مشمئز کننده هم هست . وی نه تنها به وظیفه عمل نمی کند ، بلکه با تاکید بر این که " قانون اساسی برای شورای نگهبان ، نظارت استصوابی را قرار داده است " شخصیت خطرناکی از خود نشان می دهد که آشکارا یا تجاهل می کند و گمانش این است که عامه ی ایرانیان سواد ندارند یا به راستی خود دشمن قانون و قانونمندی است . قانون اساسی در کدام اصل برای شورای نگهبان نظارت استصوابی را قرار داده است ؟ ایشان کدام نسخه ی قانون اساسی را خوانده است که ما از آن بی خبریم ؟

دادستان کل کشور محسنی اژه ای هم در نشست فصلی دادستان ها و روسای دادگستری سراسر کشور خاطر نشان کرده است : " ان شاالله با نشستی که داریم و برنامه هائی که ستاد مرکزی به ستاد های استانی اعلام خواهند کرد ، در این زمینه از قضات خوب ، مجرب و کسانی که دید حکومتی هم داشته باشند ، استفاده کنیم ." دید حکومتی قضات خوب را تعریف کنید تا از درجات استقلال قاضی ، قوه قضائیه و انتخابات سالم در ایران امروز آگاه بشوید . در فرهنگ سیاسی جهان ، نظام پارلمانی بر کار حکومت از هر نوع که باشد نظارت دارد تا از قانون تخطی نکند . اما دادستان کل کشور ایران ، برای سالم بودن انتخابات دنبال قاضی با دید حکومتی می گردد !

بنابراین اشارات صریح است و این بار نظرات باندی و نه حتا جناحی خیلی بی رو در بایستی اعلام می شود . کیهان در روزهای پایانی 2011 با ذوق زدگی گزارش این ائتلاف ضد قانونمندی برای برگزاری انتخابات را منتشر کرده است و هر چند سطر یک بار یاد آور شده که دشمن می خواهد القا کند که انتخابات آزاد و سالم نیست . مجموعه ی نظرات آقایان حکایت از آن دارد که جمهوری اسلامی از خودش هم عقب افتاده و دعواها صورت جناحی خود را از دست داده و به دعوای باند های مافیائی که پدر خوانده های کوچک و متعدد آنها را مدیریت می کنند نزدیک شده . وسط دعوی منابع مالی و منافع شخصی گسترده است . احمدی نژاد حمایت باند هائی را که مردم را کشتند و حبس کردند ، قدر نشناخت و امروز در پوشش انتخابات مجلس نهم به جانش افتاده اند . رئیس قوه قضائیه که این قوه را بیش از آنچه در گذشته بود سیاسی کار کرد و قدم نظامیان را به ساحت این قوه برای خشونت با مردم مخالف احمدی نژاد ، به دیده نهاد ، می خواهد فورا با جرائم انتخاباتی برخورد کند ، مبادا باند احمدی نژاد ، جای دار و دسته ی لاریجانی ها را در مجلس بگیرد و کار بر برادران سخت بشود . وزیر اطلاعات که مهمترین وظیفه ی تعیین شده اش سرکوب مردم به جرم انکار صلاحیت احمدی نژاد بود ، از سوی احمدی نژاد قدر ندید و به عکس نزدیک بود مثل محسنی اژه ای از مقام وزارت اطلاعات رانده بشود . درست است که او را واکسنه کردند و اینک دست در دست رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور( محسنی اژه ای ) دارد ، اما از احمدی نژاد می ترسد و می خواهد راه مجلس را بر قبیله ی او ببندد . این جماعت و بسیاری دیگر که مردم را به خاطر گل روی احمدی نژاد لگد مال کردند ، ارکستری را تشکیل داده اند و رهبری می کنند که اسمش را گذاشته اند " انتخابات " .

باید برای این دعوای خانوادگی نامی دیگر جست و پیدا کرد ، غیر از انتخابات .