پس کی پس

یک جوان ایرانی قطعه ای موزیک و کلام و تصویر آفریده و آن را با چگونگی زندگی و مرگ همسرم سیامک پورزند تبدیل کرده است به یک روایت پر احساس تاریخی و حقوق بشری که بازتابی است از ستم انسان بر انسان در ایران امروز. آدرس آن را برای همه دردآشنایان این جا اعلام می کنم و از این جوان نازنین اقای حسام حنفی مقیم کانادا سپاسگزارم و خوشحالم که سیامک پورزند نقشی از خود را در آثار جوانان دوستدار هنر و سینما بر جا گداشته است . روحش شاد . این یوتیوپ را ببینید :

http://www.youtube.com/watch?v=E0FMQ5lnPNY&feature=mfu_in_order&list=UL

 

Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی