ایران حریف است

فوریه 2012

پر حادثه است . رنگ در رنگ است . با یک چشم که گریان است جهان را در پرده ی اشک پر ابهام می بیند و با چشمی دیگر که خندان است راست و مستقیم با جهان واقعی گلاویز می شود . ایران رند است . رژیم سیاسی اش را دوست ندارد . گاهی ساندیس را از دست این رژیم می گیرد و به کام می کشد و در همان حال چشمکی می زند به آن کس که ساندیس را به او تعارف کرده و به راه خود می رود . ایران بازیگوش است . بازی را دوست دارد . با طنز زندگی می کند . با سلاح جوک می جنگد . و به جهانی که اورا پشتیبانی می کند اعتماد ندارد . ایران خسته است . مثل هر خسته ای دنبال دمی آسایش می گردد . کجا پیدایش کند ؟ در فضای در دسترس ؟ آن جا که از امنیت و آسایش خبری نیست . در فضای مجازی ؟ آن جا که در دسترس نیست و اگر هست پر شده است از گزافه گوئی . ایران شهرت طلب است . دوست دارد هر روز خبر اول بشود . شده است . به روایت خبرگزاری ها قرار است بزرگترین بمب اتمی جهان را بسازد و جهان را خاکستر کند . ایران ریاکار است . شاه را می برد . آخوند را می آورد . نه با آن یکی خیلی دشمن بود . نه با این یکی با همه ی عشق و عاشقی های پر شور دوست و یکدل می شود . ایران حکایتی است . گاهی فریبکار است . درست وقتی شاه یا امام خیال می کند جای پایش سفت شده ، صندلی را از زیر پایش می کشد . ایران شوخ طبع است . با جهان امروزی از در شوخی در آمده است . طوری واکنش نشان می دهد که جهان را گیج کرده است . واکنش هایش خلاف انتظار است . هنوز صادقانه با جهان حرف نزده است . یک روز واکنش صد در صد اسلامی نشان می دهد . یک روز واکنش صد در صد لائیک . این است که سیاستمداران غرب نمی دانند در سیاستگزاری های منطقه ای خود بالاخره ایران را در کدام جعبه باید جا بدهند . کشوری اسلامی که برای کیان اسلام انقلاب کرده یا کشوری که بی خیال اسلام است و فقط بازیگوشی کار دستش داده . ایران از ریخت و پاش های سیاسی خسته است . دلش می خواهد شب بخوابد و صبح بیدار بشود با صدای رادیو که خبر از تغییرنظام ارزشی می دهد . نمی خواهد دست خودش در کار باشد تا دوباره هی پشت دستش بزند و بگوید : خودم کردم که لعنت بر خودم باد .

دروغ چرا ؟

نمی توانیم یا نمی خواهیم شرایط سیاسی خود را تغییر دهیم . در عوض استعداد های فردی را به رخ می کشیم . جهان را خیره می کنیم . با یک کرشمه ی نادر و سیمین که اصلا سیاسی نیست و ربطی به حرفهای اپوزیسیونی ندارد می پریم آن بالا بالاها . طلاق قصه ای تکراری است که وقتی در بلور شخصیت تراش خورده ی یک ایرانی توانا منعکس می شود ، جهانی می شود . ایران به استعدادهای فردی زنده است . نه هنوز قرارداد اجتماعی را درست و حسابی خوانده و مطالبه کرده ایم ، نه پیش تر ها تئوری ولایت فقیه را خوانده بودیم و مطالبه می کردیم .

ایران بدیهه سراست و گویا بدیهه سرا باقی می ماند . امشب اصغر فرهادی نمادی شد از وجه غالب روحیه ی ایرانی . او انرژی درونی ایران را در جهان آزاد کرد به نیروی استعداد فردی و بی نیاز از فرصت طلبی های سیاسی .

سلام بر او که به ما فرصت داد تا بیشتر به درون پر آشوب خود بنگریم و برای نجات استعدادهای فردی که در "گرداب" سیاست دست و پا می زند بیشتر اندیشه کنیم . سلام بر همراهانش که وزن هنری و فردیت ایرانی را بدون شائبه ای از سیاست بر جهان تحمیل کردند . سلام بر لیلا حاتمی و پوشاک هشیارانه اش . سلام بر ایران که همیشه غیر منتظره است .

 

Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی