مالما نژاد پرستی را تبلیغ می کند—7

در هفتمین بخش از سفرنامه ی آفریقای جنوبی ، مالما بهتر شناخته می شود و حتا برای توریست تازه رسیده ای از تبار من ، آشکار می شود در جوامعی که مردم تاریخ پر خون استبداد را پشت سر دارند همواره آماده ی شخصیت سازی از پدیده های تندرو هستند و ایران در این ویژگی تنها نیست. سفرنامه را که در سال 2010 در کیپ تاون نوشته ام پی می گیرم :

برخلاف پیش بینی های علمی هواشناسی ، هوا امروز بارانی است و خنک . نسیم نوازشگر است. راه افتاده ام به سمت Main Road ، جائی که همه چیز پیدا می شود . بانک برای خرد کردن دلار به R ، قهوه خانه و رستوران و سوپرمارکت . ابتدا مثل همیشه رفتم بانک . یکصد دلارتحویل دادم . صندوقدار دو تا 20 دلاری را به من پس داد و گفت مشکوک است . ممکن است تقلبی باشد . هرچه جز زدم که اسکناس ها را از Bank of America در واشنگتن دی سی گرفته ام و نمی تواند تقلبی یاشد به خرجش نرفت که نرفت . گفت یک اسکناس در حاشیه اش لکه ی صورتی دارد و یک اسکناس لکه ی سبز. بگذریم 60 دلار خرد کردم و به این ترتیب از اندوخته ی ناچیزم 40 دلار کم شد . از طرفی نرخ برابری دلار و R هر روز کاهش می یابد و طبعا ثروتمندی مثل من که تمام موجودی اش500 دلار بوده همین روزها ورشکست می شود .

بی خیال این حرفها ، روزنامه را باز می کنم . دوباره Malema روبه رویم سبز می شود . پوست سیاه دارد ، جوان و تنومند است ، به نظرات خشونت بارش می نازد . انگار این همه راه آمده ام تا از دست یک نژاد پرست و دیکتاتور قرن بیست و یکمی که وارث نلسون ماندلا شده و در صدد است آن را بر باد بدهد ، حرص بخورم . اصلا سرنوشت آدمهائی از سلسله ی فکری ما حرص خوردن است . دارم بی اراده مالما را دنبال می کنم . عادت کرده ام به تعقیب پدیده هائی مانند مالما . کاری هم ندارم به این که از پس شان بر می آیم یا نه . تا حالا که آنها دخل ما را آورده اند و آواره مان کرده اند . بگذریم مالما دیگر بار به جای سخنرانی در شاخه ی جوانان حزب کنگره ، لجن پراکنی کرده است . به نقل از روزنامه ی Cape Town دهم مارس 2010 پرزیدنت ژاکوب زوما دور دوم انتخابات را خواهد برد . چرا ؟ مفسران نوشته اند : چون مالما می خواهد یعنی همان تند رو 29 ساله . مفسران می افزایند هر مقامی که بخواهد موقعیت خودش را در حزب کنگره ملی حفظ کند باید ژاکوب زوما را ستایش و تبلیغ کند . بنابراین مالما که جاه طلب است و هر روز چه چه می زند ، خود و جوانان هوادارش نیروی تاثیر گزاری می شوند وبه رئیس جمهور برای دور بعدی بسیار کمک می رسانند تا سر قدرت بماند . مالما در خبرهای روزانه همیشه حضوری پر سر و صدا دارد و ثابت کرده است که بی جهت نژاد پرستی را به سفیدها نسبت می دهند . مالما با گفتار و رفتار خود نشان می دهد که یک نژاد پرست سیاه پوست است . چپ و راست به نژاد سفید بد و بیراه می گوید . مالما که با رهبری خردمندانه ی نلسون ماندلا سری توی سرها در آورده و در 29 سالگی با رای اعضای کنگره ی ملی و از برکت دموکراسی صاحب مقام شده ، از آن جا که نمی تواند مطبوعات آزاد را تحمل کند ، از آن جا که نمی تواند آزادی بیان را تحمل کند ، دموکراسی را ستایش نمی کند و در عوض به بهانه ی دشمنی تاریخی سیاه و سفید ، بر ضد حضور سفیدها در آن کشور می خواهد قیام کند و زحمات نلسون ماندلا ، توتو و بسیاری دیگر را بر باد بدهد . مسیر استبداد را به این بهانه هموار می کند . به توجیه نظراتش با مبانی نژادی می پردازد و طرفدارهم کم ندارد . عموما جمعیت جوان و سیاه و محروم کشور از او پشتیبانی می کنند .

مالما همواره تکرار می کند : " دشمنان من ، سفید پوست هائی که می خواهند آپارتاید را دیگر بار به این کشور باز گردانند در مطبوعات آفریقای جنوبی نفوذ کرده اند . آنها نویسندگان مطبوعات را در اختیار دارند ". می بینید ؟ حرفهایش مو نمی زند با رهبران امروز خودمان در ایران . در مکتب اینان دشمن انگاری جای مدیریت با هدف رفاه مردم و حفظ حقوق و شرافت انسانی را گرفته است . هر دو دنبال دشمن فرضی یا واقعی راه افتاده اند و وقت تلف می کنند . مدیریت بلد نیستند . به دشمن فرضی بند می کنند تا مردم از آنها حقوق انسانی شان را مطالبه نکنند . به دشمن واقعی هم که زورشان به آن نمی رسد بند می کنند و مردم را به خاک سیاه می نشانند . خودشان هم که دستشان توی دست مافیای اقتصادی است و کار خودشان را می کنند . مالما وقتی مواجه شد با خبرهای مطبوعات پیرامون ولخرجی هایش شمشیر را از رو کشید . مطبوعات نوشتند مالما جشن تولد گران قیمتی به خرج حزب برگزار کرده است .
او یک سیاه پوست جوان است که حضورش در رده های بالای سیاسی- حزبی نشانه ای است بر فروپاشی آپارتاید ( نظام تبعیض نژادی ) . اینک طوری حرف می زند که گویا در صدد است آپارتاید دیگری را بر ضد نژاد سفید طراحی کند . واقعیت این است که در آفریقای جنوبی آپارتاید اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بر ضد سیاهان به جای خود باقی است . ولی آپارتاید سیاسی در حدودی که آقای مالما به مقامات سیاسی برسد کاملا از بین رفته است . مالما این جاه و مقام را دوست دارد . پول پارو می کند، اما دوست ندارد مطبوعات از ولخرجی ها و سخنان نسنجیده اش که بوی نژاد پرستی می دهد بنویسند . مالما در برابر من و در خبرها نمادی است از مردان جمهوری اسلامی که با شدت و ضعف ، به این جوان تازه به دوران رسیده ی آفریقائی شباهت ها دارند .

 

Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی