مجلس ایران دشمن قانون و قانونمندی

مجلس ایران
دشمن قانون و قانونمندی
سعید مرتضوی برای مردم ایران و محافل حقوق بشری جهان چهره ی آشنائی است . او را قاتل مطبوعات ، فرمانبردار تنددروهای درون نظام سیاسی ، خصم کرامت انسانی زنان ، و جنایتکاری که پس از ارتکاب هر حرکت سیستماتیک ضد حقوق بشری از سوی مقامات بالای جمهوری اسلامی ستایش شده و پست و مقام بهتری به او داده اند ، می شناسند . اینک از یک چنین فیگور جنائی که به او از دوران اصلاحات ببعد پرستیژ قضائی داده اند ، تعداد 118 نماینده ی مجلس نهم شورای اسلامی دفاع کرده اند . این 118 عضو مجلس از دولت دهم که با حیله و خدعه و نیرنگ ، از قانونمندی و حکومت قانون فرار کرده و به جای اجرای حکم لازم الاجرای دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن مرتضوی در سمت ریاست صندوق تامین اجتماعی ، او را در مقام ریاست بر سازمان تامین اجتماعی قرار داده است سپاسگزاری کرده اند . دیوان عدالت اداری یک نهاد در نظام قضائی کشور است که به شکایات رسیده در مواردی که نهادهای دولتی قانون شکنی می کنند رسیدگی کرده و به صدور رای می پردازد . در این دیوان هنوز قضاتی باقی مانده اند که به حکومت قانون در مواردی پایبندی نشان می دهند .
اکنون این نهاد خود را رویاروی118 عضو مجلسی می بیند که ظاهرا و برپایه ی قانون اساسی و بر پایه ی بنیادهای پذیرفته شده ی جهانی ، باید قانونگزاری کند و حکومت قانون را پاس بدارد ، اما در عمل ثناگوی اقدام دولتی شده که قانون را دور زده و برای آن که مرتضوی را در مقامی که استحقاق آن را ندارد حفظ کند ، اساسنامه ی صندوق تامین اجتماعی را مثلا اصلاح کرده و صندوق را به سازمان تغییر نام داده است . با این حیله و نیرنگ ، مقام مرتضوی را به صورت غیر قانونی با ظاهر قانونی حفظ و حکم قانونی دیوان عدالت اداری را بی اعتبار و این دیوان را بی سکه کرده است .
رئیس دیوان عدالت اداری هنگامی که معاون اول رئیس جمهور گفت که "حکم دیوان اجرا نخواهد شد" اعلام کرد :
"دوستانه یادآوری می کنیم که آقایان وارد عرصه ی تقابل با رای قضائی نشوند ، چرا که به هر حال رای صادره ولو آن که به آن علاقمند نبوده یا از آن راضی نباشند ، از آن جا که از مجرای قانونی صادر شده است ، باید اجرا شود و توصیه ی ما نیز این است که همگان در برابر قانون تسلیم باشند."
چه می توان گفت ؟ چه می توان کرد در کشوری که قوه ی قانون گزاری اش در ضدیت با قانونمندی با دولت قانون شکن مسابقه می گذارد . از آن بگذریم که مجلسیان در ایران اساسا منتخبین مردم ایران آن گونه که باید ، نیستند . در همین حال هم که هستند اگر شریک دزد نبودند و رفیق قافله نمی توانستند این گونه آشکارا و با دل قرص بر ضد قانونمندی پرچم بالا ببرند . مجلس اگر مجلس بود حتا یک تن از اعضای آن چنین گستاخی نمی کرد ، بر ضد قانون شمشیر نمی کشید و از مجرمین کشتارگاه کهریزک با وقاحت دفاع نمی کرد .
مجلس اگر مجلس بود و با انتخابات آزاد تشکیل شده بود ، بلافاصله پس از این موضعگیری که بر ضد حکومت قانون است ، منحل می شد . هرگاه ساز و کاری هم برای این انحلال در دسترس نبود از ترس حمله و هجوم مردم ، خود اعلام انحلال می کرد . 118 عضو خائن که مدافع متجاوزین به حقوق مردم شده اند راست راست راه می روند . از در آمد ملی حقوق و رانت دریافت می کنند و حیرتا دیگر اعضای مجلس چندان سست عنصرند که مدعی شان نمی شوند .
راستی به کجای این شب تیره بیاویزیم قبای خود را ؟

مهرانگیز کار
مهرماه 1391


 

Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی