بخش شانزدهم ازخاطرات سفر به آفریقای جنوبی


واکنش ها نسبت به خبر قتل یک طرفدار فعال آپارتاید در ساعات نخست روز نگران کننده بود . مدافعان سفید پوست آپارتاید که هنوز در مجموعه ی جامعه ی مدنی آفریقای جنوبی حضور دارند و از حق آزادی بیان برای اعلام نظرات خود استفاده می برند و در تشکل های قانونی فعال هستند از خود خشم و خروش نشان دادند و گرایش به انتقامجوئی در بیانیه ها و سخنان شان ترسناک شد . بیانیه ی نخست سازمان آ دبلیو بی که تری بلانچ مقتول ، رهبر آن بود برای انتقامجوئی خط و نشان می کشید . بیانیه ی آقای مالما رهبر سیاه شاخه ی جوانان کنگره ی ملی آفریقای جنوبی ، گرایش های افراطی و نژادی وی بر ضد سفیدها و بر ضد تداوم زندگی صلح آمیز دو نژاد را به خوبی نمایندگی می کرد . او نیز در آن کشور همفکرانی دارد که دنبال فرصت می گردند تا خشونت را از سر بگیرند . مالما مثل همیشه با این واقعه سودا کرد و نهایت کینه و نفرت خود را از سفیدها برملا ساخت .

این چرخه ی خشونت کلامی که افراد دو نژاد را از احتمال سر گیری خشونت فیزیکی به شدت ترسانده بود با سیاست خردمندانه ای که رئیس جمهور در پیش گرفت ، کنترل شد . رئیس جمهور حامی دائمی مالما وارد صحنه شد و ابتدا به مدیران سیاه پوست دولت و با تاکید بر نام مالما توصیه کرد از انتشار بیانیه های غیر مسئولانه خودداری کنند . همچنین از سازمان آ دبلیو ب که رهبرش را دو کارگر سیاه کشته بودند خواسته هائی با همین مضمون طرح کرد . رئیس جمهور به تنها دختر مقتول حضوری تسلیت گفت . خود را در غم خانواده ی تری بلانچ شریک دانست و رسما اعلام کرد جنایت انگیزه ی نژادی نداشته است . تاکید وی بر غیر نژادی بودن قتل آبی بود که بر آتش افراطیون سفید و سیاه ریخته شد . گفت که گذشته ها گذشته است و شهروندان همگی باید امنیت داشته باشند . اعلام کرد که به مادر تری بلانچ تلفن خواهد زد و به او نیز تسلیت خواهد گفت .

بلافاصله سازمان آ دبلیو ب بیانیه ی دیگری منتشر کرد و از انتشار بیانیه ی نخست ابراز تاسف کرد . در بیانیه ی جدید توجه داده شده بود که لحن تند بیانیه ناشی از شوک اولیه بوده است . سیاست خردمندانه ی رئیس جمهور کار کرد . احساس آرامش و امنیت به مردم بازگشت . آن ترس موذی و تاریخی از رفتارشان زدوده شد و با این همه تا چند روز خیابان ها خلوت بود . سفید و سیاه از رویاروئی می ترسیدند و ترجیح می دادند در خانه ها بمانند .

اوضاع با همین آرامش تداوم نیافت . زیر بناهای فرهنگی ، تاریخی و تربیتی سرانجام جائی خود را نشان داد . روزی که خیابان ها خلوت بود دو کارگر قاتل برای تفهیم اتهام به دادگاه اعزام شدند . روبه روی دادگاه سیاه و سفید صف آرائی کرده بودند . هردو جمعیت کوچک بود و نشان می داد مردم این سرزمین از خشونت بریده اند . شاید هم اگر پلیس هشیارانه عمل نمی کرد ، جمعیت بزرگ و خطرناک می شد . سیاهان شادمانی می کردند و سرودهای قدیمی را که نسبت به سفیدها خصمانه و توهین آمیز بود می خواندند . گاهی صدای خود را بالا می بردند و به جهان می گفتند این دو متهم قهرمان های ملی ما هستند . سفیدها به آنها پرخاش می کردند و در جاهائی درگیری فیزیکی در حال وقوع بود . سرانجام پلیس سیاهان را از سفیدها جدا کرد و خود وسط آنها ایستاد تا باری دیگر تاریخ کشور خونین نشود . این صحنه هر چند کوچک بود و قابل کنترل ، ولی پیا می با خود داشت : صلح در کشوری که از تضادهای تاریخی پر خون رنج می برد شکننده است . از طرفی رویدادها به اندازه ای سریع سمت و سوی آرامش را دنبال می کرد که خبر می داد میراث ماندلا و توتو در کار است . نیمه های پنهان از سفید و سیاه در خفا اوضاع را کنترل می کردند و پاسدار انقلاب بی خشونت بودند . آن جا بود که به صورت عملی و اجرائی با مفاهیم " تدبیر و تدبر" که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به کرات آمده است آشنا شدم و این افسوس رهایم نکرد که در ایران مدیرانی که باید با تدبیر و تدبر بحران ها را مدیریت کنند ، خود آتش بیار معرکه می شوند . تضادها ی جامعه را به نفع خود کارسازی می کنند و مردم را به بهانه ی اسلام و انقلاب تحریک می کنند و به جان هم می اندازند . در موضوع حجاب اجباری بارها این سیاست اجرا شد . رویدادهای اول انقلاب انباشته است از تحریک زنان با حجاب بر ضد زنان بی حجاب . و پس از آن راه انداختن دانشجو بر ضد دانشجو و...

مثل همه ی روزها و شبهائی که از ترس دزدها و آدمکش ها جائی نمی روم ، خبرها را در اتاق کوچکم با رادیو پی می گیرم . در مرکز خبرها ی پر تنش ، همواره مالما ی تند رو که رئیس جمهور برای نخستین بار به او حمله کرد حضور دارد . هر بار که دهان می گشاید بر تنش نژادی می افزاید . این جوان که در سال 2010 میلادی 29 ساله است در انتخابات دموکراتیک شاخه ی جوانان حزب کنگره ی ملی آفریقای جنوبی با رای اعضا انتخاب شده و تا زمانی که دادگاه او را متخلف تشخیص ندهد نمی توانند او را عزل کنند . او که طرفدارانش در جمعیت جوانهای سیاه حزب کم نیستند ، تبدیل شده است به نمادی از خشم تاریخی سیاهان آفریقای جنوبی . هرگاه با مکانیسم های قانونی هم بخواهند او را حذف کنند ، ممکن است تالی فاسد داشته باشد و جوانهای سیاه طرفدار او آتش خشم را بر پا کنند . مالما به خوبی بر این نقطه ی قوت خود که نقطه ی ضعف دولت است آگاه است و از آن برای تازه کردن کینه های تاریخی و تحریک سیاهان ستمدیده در تاریخ آپارتاید بهره برداری می کند .

ادامه دارد

 

Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی