یک زن ممنوع الخروج

سلام
لطفا در بیانیه ها و مبارزات بیشتربه تحلیل مسائل زنان ایرانی که طبق قانون حق مسکن، حق کار ، حق سفرشان در ایران در اختیار همسرانشان است بپردازید زنان در ایران از ترس محدود شدن تن به ظلم و خشونت می دهند، مجبور به طلاق و گذشتن از حقوق خود می شوند، در خانه به نوعی زندانی می شوند ، ممنوع الخروج می شوند، تن به چند همسری و روابط نامشروع همسر می دهند و در واقع بعد از ازدواج هیچ حقی برای اداره زندگی شخصی خود ندارند ، طبق قانون زندانی همسر خود هستند و هیچ زنی از این قانون مستثنی نیست حتی یک زن دانشمند 90 ساله!!!!!در واقع زنان ایرانی با جاری شدن خطبه عقد بصورت بالقوه مرد را بعنو ان زندانبان خود انتخاب و قبول می کنند.

با تشکر یک زن ممنوع الخروج و ممنوع از کار توسط همسر