۲۰۰۴: دريافت جايزه حقوق بشر سالانه سازمان "Human Rights First" (کميته وکلای حقوق بشر سابق)

۲۰۰۲: جايزه بين المللی حقوق بشر Ludovic Trarieux (فرانسه) به عنوان وکيل فعال در زمينه حقوق انسانی زنان، جايزه مشترک از طرف انستيتوی حقوق بشر حقوقدانان بوردو و اتحاديه وکلای اروپا

۲۰۰۲: جايزه Hellman/Hammett سازمان بين المللی ديده بان حقوق بشر به عنوان نويسنده ای که در معرض شکنجه سياسی است

۲۰۰۱ : جايزه آزادی نوشتنVasyl Stus انجمن قلم نيوانگلند (ماساچوست آمريکا) به عنوان نويسنده ای که با ظلم و بی رحمی مبارزه کرده است تا صدايش شنيده شود

۲۰۰۰ : جايزه PEN/NOVIB انجمن بين المللی قلم هلند به عنوان نويسنده ای که آزادی خود را به دلايل سياسی و عقيدتی از دست داده است

۲۰۰۰: جايزه Donna Dell’anno انجمن Conseil De Lavallee Consiglio Regionale Della Valle D’aosta ايتاليا به خاطر ادامه مبارزه برای آزادی و دفاع از حقوق زنان - انجمن زنان روزنامه نگار ايتاليا او را به عنوان زن سال ۲۰۰۰ اعلام کرد

۲۰۰۰: جايزه لطيفه يارشاطر انجمن مطالعات ايرانی آمريکا، به خاطر تاليف بهترين کتاب سال درباره زنان ايرانی

۱۳۵۵: جايزه فروغ فرخزاد – ايران، به خاطر بهترين مقاله نويس