۲۰۰۴: دريافت جايزه حقوق بشر سالانه سازمان "Human Rights First" (کميته وکلای حقوق بشر سابق)

۲۰۰۲: جايزه بين المللی حقوق بشر Ludovic Trarieux (فرانسه) به عنوان وکيل فعال در زمينه حقوق انسانی زنان، جايزه مشترک از طرف انستيتوی حقوق بشر حقوقدانان بوردو و اتحاديه وکلای اروپا

۲۰۰۲: جايزه Hellman/Hammett سازمان بين المللی ديده بان حقوق بشر به عنوان نويسنده ای که در معرض شکنجه سياسی است

۲۰۰۱ : جايزه آزادی نوشتنVasyl Stus انجمن قلم نيوانگلند (ماساچوست آمريکا) به عنوان نويسنده ای که با ظلم و بی رحمی مبارزه کرده است تا صدايش شنيده شود

۲۰۰۰ : جايزه PEN/NOVIB انجمن بين المللی قلم هلند به عنوان نويسنده ای که آزادی خود را به دلايل سياسی و عقيدتی از دست داده است

۲۰۰۰: جايزه Donna Dell’anno انجمن Conseil De Lavallee Consiglio Regionale Della Valle D’aosta ايتاليا به خاطر ادامه مبارزه برای آزادی و دفاع از حقوق زنان - انجمن زنان روزنامه نگار ايتاليا او را به عنوان زن سال ۲۰۰۰ اعلام کرد

۲۰۰۰: جايزه لطيفه يارشاطر انجمن مطالعات ايرانی آمريکا، به خاطر تاليف بهترين کتاب سال درباره زنان ايرانی

۱۳۵۵: جايزه فروغ فرخزاد – ايران، به خاطر بهترين مقاله نويس

 

Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی