کتاب​ها

گردنبند مقدس، سوئد: نشر باران، ​۲۰۰۲

مشارکت سياسی زنان ايران، تهران: انتشارات روشنگران، ۱۳۷۹.

موانع حقوقی توسعه سياسی در ايران، تهران، نشر قطره، ۱۳۷۹.

خشونت عليه زنان در ايران، تهران: انتشارات روشنگران، ۱۳۸۰.

ساختار حقوقی نظام خانواده در ايران، تهران: انتشارات روشنگران، ۱۳۷۸.

رفع تبعيض از زنان: مطالعه تطبيقی کنوانسيون رفع همه اشکال تبعيض آميزعليه زنان با قوانين داخلی ايران، تهران: نشر قطره، ۱۳۷۹ (ويرايش دوم).

حقوق سياسی زنان در ايران، تهران: انتشارات روشنگران، ۱۳۷۸.

بچه​های اعتياد، تهران: انتشارات روشنگران، ۱۳۷۵ چاپ دوم.

زنان در بازار کار ايران، تهران: انتشارات روشنگران، ۱۳۷۳.

پژوهشی در هويت تاريخی زنان ايران، تهران: انتشارات روشنگران، ۱۳۷۱ . تاليف مشترک با شهلا لاهيجی.

فرشته عدالت و پاره​های دوزخ، تهران: انتشارات روشنگران، ۱۳۷۰.

گزيده مقالات

"استراتژی​های زنان در ايران از انقلاب 1356 تا 1376" (به زبان انگليسی) در کتاب جهانی​سازی، جنسيت، و مذهب: سياست​های حقوق زنان در چارچوب اسلامی و کاتوليک، گردآورندگان: جين بيس و نيره توحيدی، نيويورک: سنت مارتين پرس، ۲۰۰۱.

"زنان ايران به آينده می​نگرند" در مجله مهرگان چاپ واشنگتن، شماره ۸(۴)، زمستان ۲۰۰۰.

"کانون وکلا و مشکلات آن"، روزنامه عصر آزادگان شماره ۷۳، نوامبر ۱۹۹۹.

"زنان عليه زنان"، مجله انديشه شماره ۱۲۷، ژوئن ۱۹۹۹.

"حقوق زنان در ايران با حقوق بشر مطابقت ندارد"، مجله جامعه سالم شماره ۳۸، آوريل ۱۹۹۹.

"با حقوق عرفی کنار بياييم"، مجله جامعه سالم شماره ۳۷، مارس ۱۹۹۹.

"امنيت قضايی زنان ايرانی" در مجله نامه ايران، جلد ۱۵ (۳)، بهار ۱۹۹۷.

"قوانين احوال شخصيه تعريف شده در جمهوری اسلامی ايران: يک ارزيابی" (به انگليسی)، در پرونده ويژه زنانی که زير سلطه قوانين اسلام زندگی می​کنند، ۱۹۹۶، تاليف مشترک با هما هودفر

مهرانگيز کار بيش از ۳۰۰ مقاله پيش و بعد از انقلاب اسلامی در ايران نوشته​است. اين مقاله​ها در مجله​ها و روزنامه​های معتبر مختلفی به چاپ رسيده​اند از جمله در: آدينه، عصر آزادگان، دنيای سخن، فردوسی، نامه ايران، جامعه/نشاط، جامعه سالم، کيهان، مردم، رستاخيز، سفر، طوس، و زنان.

کنفرانس​ها و سمينار​ها از ۱۹۹۸ تا کنون

جامعه مطالعات ايرانی، مريلند، مه ۲۰۰۴، "دومين کنفرانس دو سالانه SIS ". کتابخوانی (بررسی برخورد قضايی با متهمين سياسی در ايران).

انستيتو يادگيری افغان (AIL) و يادگيری زنان در مشارکت برای حقوق، توسعه و صلح (WLP)، کابل، افغانستان، ۹ تا ۱۳ آوريل ۲۰۰۴.

دانشکده حقوق دانشگاه ييل، کانتيکت، ۲۹ نوامبر ۲۰۰۱. سخنرانی درباره بحران دموکراسی در ايران کنونی.

کالج کلمبيا؛ شيکاگو، ايلينويز، ۱۶ نوامبر ۲۰۰۱، "زنان ايرانی، ساختار قوانين خانواده و جستجوی هويت". سخنرانی در باره حقوق قانونی زنان ايران در چارچوب قوانين اسلامی ايران.

دانشگاه پردو، اينديانا، ۱۲ نوامبر ۲۰۰۱. "روابط ايران و آمريکا: در سحرگاه قرنی جديد." سخنرانی درباره جنبش اصلاحات و مشارکت سياسی زنان در ايران.

موسسه هانريش بل، برلين، آلمان، ۱۷ آوريل ۲۰۰۰، "ايران پس از انتخابات".
به دنبال شرکت در اين کنفرانس، مهرانگيز کار به اتهام توهين به مذهب و به خطر انداختن امنيت ملی جمهوری اسلامی ايران دستگير و در سلول انفرادی بدون دسترسی به امکانات پزشکی زندانی می​شود. پس از آزادی با وثيقه ۶۰ هزار دلاری، سه اتهام از پنج اتهام او هنوز در حال تعليق هستند که به همين دليل امکان دستگيری او در بازگشت به ايران وجود دارد.

دانشگاه برکلی کاليفرنيا، ۲۰۰۰، "اصلاحات در ايران".

مرکز گفتگوی جهانی، قبرس، ۱۶ نوامبر ۱۹۹۹، "گفتگو و تعامل ميان مردم ايران و آمريکا". سخنرانی در مورد وضعيت حقوقی زنان ايرانی.

انستيتو خاورميانه، واشنگتن دی سی، ۱ تا ۲ اکتبر ۱۹۹۹، "رهبری قرن جديد". سخنرانی درباره موانع قانونی در برابر بهبود حقوق زنان در ايران.

دانشکده مطالعات بين​الملل پيشرفته، دانشگاه جان هاپکينز، واشنگتن دی سی. ۳ فوريه ۱۹۹۹. "طلاق به سبک ايرانی". سخنرانی درباره حقوق زنان در ازدواج در چارچوب قوانين اسلامی خانواده در ايران.

دانشگاه هاروارد، ماساچوست، ۱۹۹۸، حقوق زنان در چارچوب قوانين اسلامی

جامعه مطالعات ايرانی، مريلند، مه ۱۹۹۸، "دومين کنفرانس دو سالانه SIS ". سخنرانی در مورد گفتمان روشنفکری در ايران درباره اصلاحات سياسی و حقوقی.